สพป.ชลบุรี เขต 2 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา42 2.  อนุบาลเกาะจันทน์ 3.  อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ 4.  อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม 5.  อนุบาลบ่อทอง 6.  วัดโป่งตามุข 7.  วัดโคกพระศิลาราม 8.  วัดโคกขี้หนอน 9.  วัดแหลมแค 10.  วัดเนินสัก 11.  วัดเนินตามาก 12.  วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) 13.  วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 14.  วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) 15.  วัดอัมพวนาราม 16.  วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) 17.  วัดห้วยยาง (วงศ์วารราษฎร์รังสฤษฏ์) 18.  วัดหลวงพรหมาวาส 19.  วัดหน้าพระธาตุ 20.  วัดหนองแช่แว่น 21.  วัดหนองสังข์ 22.  วัดหนองม่วงใหม่ 23.  วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 24.  วัดหนองกะขะ 25.  วัดสำเภาทอง (บ้านหนองยายเภา) 26.  วัดวรพรตสังฆาวาส 27.  วัดพานทอง 28.  วัดป่าแก้ว 29.  วัดบ้านไร่ 30.  วัดบ้านเก่า 31.  วัดบ้านงิ้ว 32.  วัดบ้านกลาง 33.  วัดนาวังหิน 34.  วัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) 35.  วัดทรงธรรม 36.  วัดชุมแสงศรีวนาราม 37.  วัดกลางคลองหลวง 38.  บ้านไร่เสธ์ 39.  บ้านแปลงกระถิน 40.  บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) 41.  บ้านเนินทุ่ง 42.  บ้านเนินดินแดง 43.  บ้านเนิน 44.  บ้านเขาใหญ่ 45.  บ้านเขาอำนวยสุข 46.  บ้านเขาสัตตพรหม 47.  บ้านเขาวังแก้ว 48.  บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) 49.  บ้านอ่างกระพงศ์ 50.  บ้านห้วยหวาย 51.  บ้านหนองไผ่แก้ว 52.  บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) 53.  บ้านหนองสองห้อง 54.  บ้านหนองยายหมาด 55.  บ้านหนองยาง 56.  บ้านหนองพรหม 57.  บ้านหนองชุมเห็ด 58.  บ้านหนองข่า 59.  บ้านสระสี่เหลี่ยม 60.  บ้านวังมะเดื่อ 61.  บ้านบ่อกวางทอง 62.  บ้านทับร้าง 63.  บ้านทรายมูล 64.  บ้านตลาดเนินหิน 65.  บ้านชุมนุมปรกฟ้า 66.  บ้านคลองโอ่ง 67.  บ้านคลองโค 68.  บ้านคลองยาง 69.  บ้านคลองปริง 70.  บ้านคลองตาเพชร 71.  ชุมชนวัดโบสถ์ 72.  ชุมชนวัดหนองตำลึง 73.  ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง 74.   อนุบาลพนัสศึกษาลัย 75.   สวนป่าคลองตาเพชรบน 76.   วัดใหม่ท่าโพธิ์ 77.   วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) 78.   วัดโคกเพลาะ 79.   วัดแปลงเกต 80.   วัดแก้วศิลาราม 81.   วัดเขาวนาพุทธาราม 82.   วัดหนองกาน้ำ 83.   วัดสุวรรณารัญญิกาวาส 84.   วัดศรีประชาราม 85.   วัดบ้านศาลา 86.   วัดบางนาง 87.   วัดทุ่งเหียง 88.   วัดท่าบุญมี 89.   บ้านโปร่งเกตุ 90.   บ้านโค้งประดู่ 91.   บ้านเนินหลังเต่า 92.   บ้านเนินถาวร 93.   บ้านเจ็ดเนิน 94.   บ้านเขาดินวังตาสี 95.   บ้านห้วยตากด้าย 96.   บ้านหนองไผ่ 97.   บ้านหนองเสม็ด 98.   บ้านหนองเกตุ 99.   บ้านหนองขยาด 100.   บ้านสามแยก 101.   บ้านสระนา 102.   บ้านย่านซื่อ 103.   บ้านบึงตะกู 104.   บ้านบางแสม 105.   บ้านบางหัก 106.   บ้านน้ำซับ 107.   บ้านธรรมรัตน์ 108.   บ้านทุ่งน้อย 109.   บ้านทับสูง 110.   บ้านคลองใหญ่ 111.   บ้านคลองกุ่ม 112.   บ้านขุนชำนาญ