สพป.สตูล : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) 2.  เพียงหลวง ๔ 3.  อนุบาลเมืองสตูล 4.  อนุบาลสตูล 5.  อนุบาลละงู 6.  อนุบาลมะนัง 7.  อนุบาลทุ่งหว้า 8.  อนุบาลท่าแพ 9.  อนุบาลควนโดน 10.  อนุบาลควนกาหลง 11.  สมาคมเลขานุการสตรี 3 12.  วัดหน้าเมือง 13.  วัดชมพูนิมิต 14.  วรรธนะสาร 15.  ผังปาล์ม 7 16.  ผังปาล์ม 4 17.  ผังปาล์ม 3 18.  ผังปาล์ม 2 19.  ผังปาล์ม 1 20.  บ้านไสใหญ่ 21.  บ้านไร่ 22.  บ้านไทรงาม 23.  บ้านใหม่ 24.  บ้านในเมือง 25.  บ้านโตนปาหนัน 26.  บ้านโคกพะยอม 27.  บ้านโคกประดู่ 28.  บ้านโกตา 29.  บ้านแป-ระใต้ 30.  บ้านแป-ระเหนือ 31.  บ้านเหนือคลอง 32.  บ้านเนินสูง 33.  บ้านเจ๊ะบิลัง 34.  บ้านเขาใคร 35.  บ้านเขาจีน 36.  บ้านเกาะอาดัง 37.  บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 38.  บ้านเกาะยาว 39.  บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย 40.  บ้านเกาะยวน 41.  บ้านเกาะบูโหลน 42.  บ้านเกตรี 43.  บ้านอุไร 44.  บ้านอุได 45.  บ้านหาดทรายยาว 46.  บ้านหาญ 47.  บ้านหัวควน 48.  บ้านหัวกาหมิง 49.  บ้านห้วยไทร 50.  บ้านห้วยมะพร้าว 51.  บ้านห้วยน้ำดำ 52.  บ้านหนองหอยโข่ง 53.  บ้านสายควน 54.  บ้านสาครเหนือ 55.  บ้านสาคร 56.  บ้านสวนเทศ 57.  บ้านสนกลาง 58.  บ้านวังสายทอง 59.  บ้านวังพะเนียด 60.  บ้านวังพระเคียน 61.  บ้านวังปริง 62.  บ้านวังประจัน 63.  บ้านวังตง 64.  บ้านลาหงา 65.  บ้านราไว 66.  บ้านราวปลา 67.  บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 68.  บ้านมะหงัง 69.  บ้านมะนัง 70.  บ้านปิใหญ่ 71.  บ้านป่าแก่บ่อหิน 72.  บ้านปาเต๊ะ 73.  บ้านป่าพน 74.  บ้านป่าฝาง 75.  บ้านปากละงู 76.  บ้านปากปิง 77.  บ้านปากบารา 78.  บ้านปากบาง 79.  บ้านปันจอร์ 80.  บ้านปลักหว้า 81.  บ้านบูเกตยามู 82.  บ้านบุโบย 83.  บ้านบารายี 84.  บ้านบากันโต๊ะทิด 85.  บ้านบันนังปุเลา 86.  บ้านบ่อเจ็ดลูก 87.  บ้านบ่อหิน 88.  บ้านน้ำหรา 89.  บ้านน้ำร้อน 90.  บ้านนาแค 91.  บ้านนาแก้ว 92.  บ้านนาลาน 93.  บ้านนาพญา 94.  บ้านนาทอน 95.  บ้านนางแก้ว 96.  บ้านนาข่า 97.  บ้านทุ่งไหม้ 98.  บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 99.  บ้านทุ่งสะโบ๊ะ 100.  บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 101.  บ้านทุ่งวิมาน 102.  บ้านทุ่งมะปรัง 103.  บ้านทุ่งพัฒนา 104.  บ้านทุ่งบุหลัง 105.  บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 106.  บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ 107.  บ้านทุ่งดินลุ่ม 108.  บ้านทุ่ง 109.  บ้านท่าแลหลา 110.  บ้านท่าแพ 111.  บ้านท่าหิน 112.  บ้านท่าศิลา 113.  บ้านท่ายาง 114.  บ้านท่าพยอม 115.  บ้านท่าน้ำเค็มใต้ 116.  บ้านท่าชะมวง 117.  บ้านทางยาง 118.  บ้านทางงอ 119.  บ้านตูแตหรำ 120.  บ้านตำมะลังใต้ 121.  บ้านตำมะลังเหนือ 122.  บ้านตันหยงโป 123.  บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา 124.  บ้านตันหยงละไน้ 125.  บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 126.  บ้านตันหยงกลิง 127.  บ้านตะโละใส 128.  บ้านดูสน 129.  บ้านดาหลำ 130.  บ้านช่องไทร 131.  บ้านฉลุง 132.  บ้านคีรีวง 133.  บ้านค่ายรวมมิตร 134.  บ้านควนโต๊ะเหลง 135.  บ้านควนเก 136.  บ้านควนสตอ 137.  บ้านควนล่อน 138.  บ้านควนฟ้าแลบ 139.  บ้านควนขัน 140.  บ้านควน 141.  บ้านคลองสองปาก 142.  บ้านคลองน้ำเค็ม 143.  บ้านคลองขุด 144.  บ้านขอนคลาน 145.  บ้านกุบังปะโหลด 146.  บ้านกุบังจามัง 147.  บ้านกาแบง 148.  บ้านกาเนะ 149.  บ้านกาลูบี 150.  บ้านกาลันยีตัน 151.  บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ 152.  นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 153.  นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 154.  นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 155.  นิคมพัฒนาผัง 42 156.  นิคมพัฒนาผัง 20 157.  นิคมพัฒนาผัง 120 158.  นิคมซอย 10 159.   บ้านทุ่งริ้น