สพป.พังงา : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด) 2.  เมืองพังงา 3.  เกียรติประชา 4.  เกาะไม้ไผ่ 5.  เกาะเคี่ยม 6.  เกาะยาว 7.  เกาะปันหยี 8.  อ่าวมะม่วง 9.  อ่าวกะพ้อ 10.  อนุบาลพังงา 11.  อนุบาลทับปุด 12.  วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ 13.  วัดโคกสวย 14.  วัดเหมืองประชาราม 15.  วัดสุวรรณาวาส 16.  วัดสองแพรก 17.  วัดศรีรัตนาราม 18.  วัดราษฎร์อุปถัมภ์ 19.  วัดราษฎร์สโมสร 20.  วัดปัตติการาม 21.  วัดปัจจันตคาม 22.  วัดประชุมศึกษา 23.  วัดประชาธิการาม 24.  วัดนิโครธาราม 25.  วัดนิโครธคุณากร 26.  วัดนารายณิการาม 27.  วัดนากลางมิตรภาพที่ 163 28.  วัดตรัยรัตนากร 29.  วัดดิตถาราม 30.  วัดช้างนอน 31.  วัดชนาธิการาม 32.  วัดคมนียเขต 33.  พระราชทานทับละมุ 34.  บุญสูงอุปถัมภ์ 35.  บ้านใหญ่ 36.  บ้านในไร่ 37.  บ้านในหยง 38.  บ้านในวัง 39.  บ้านโคกยาง 40.  บ้านแหลมหิน 41.  บ้านเตรียม 42.  บ้านเจ้าขรัว 43.  บ้านเขาเปาะ 44.  บ้านเขาเฒ่า 45.  บ้านเขาปิหลาย 46.  บ้านเขาน้อย 47.  บ้านเกาะนก 48.  บ้านเกาะกลาง 49.  บ้านอ่าวมะขาม 50.  บ้านหินลาด 51.  บ้านหินร่ม 52.  บ้านห้วยทราย 53.  บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61 54.  บ้านสวนใหม่ 55.  บ้านลำแก่น 56.  บ้านลำวะ 57.  บ้านริมทะเล 58.  บ้านรมณีย์ 59.  บ้านย่าหมี 60.  บ้านย่านสะบ้า 61.  บ้านพอแดง 62.  บ้านพรุใน 63.  บ้านฝ่ายท่า 64.  บ้านป่ายาง 65.  บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124 66.  บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์) 67.  บ้านปากถัก 68.  บ้านปากคลอง 69.  บ้านบางใหญ่ 70.  บ้านบางแก้ว 71.  บ้านบางเนียง 72.  บ้านบางหว้า 73.  บ้านบางหลาม 74.  บ้านบางวัน 75.  บ้านบางม่วง 76.  บ้านบางมรวน 77.  บ้านบางนายสี 78.  บ้านบางทอง 79.  บ้านบางติบ 80.  บ้านบางด้ง 81.  บ้านบางจัน 82.  บ้านบางคลี 83.  บ้านบางครั่ง 84.  บ้านบางกัน 85.  บ้านบางกรัก 86.  บ้านบากัน 87.  บ้านบ่อแสน 88.  บ้านบ่อดาน 89.  บ้านน้ำเค็ม 90.  บ้านน้ำจืด 91.  บ้านนาแฝก 92.  บ้านนอกนา 93.  บ้านทุ่งไทรงาม 94.  บ้านทุ่งเจดีย์ 95.  บ้านทุ่งละออง 96.  บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ 97.  บ้านทุ่งดอน 98.  บ้านท่าเรือ 99.  บ้านท่าเขา 100.  บ้านท่าหัน 101.  บ้านท่าสนุก 102.  บ้านท่าปากแหว่ง 103.  บ้านท่านุ่น 104.  บ้านท่าดินแดง 105.  บ้านท่าจูด 106.  บ้านทองหลาง 107.  บ้านถ้ำทองหลาง 108.  บ้านติเตะ 109.  บ้านตำหนัง 110.  บ้านตากแดด 111.  บ้านดอน 112.  บ้านช้างเชื่อ 113.  บ้านคุระ 114.  บ้านคุรอด 115.  บ้านคอกช้าง 116.  บ้านควนแรด 117.  บ้านควน 118.  บ้านคลองไส 119.  บ้านคลองเหีย 120.  บ้านคลองเคียน 121.  บ้านคลองบอน 122.  บ้านคลองดินเหนียว 123.  บ้านกะไหล 124.  บ้านกะปง 125.  บ้านกลาง 126.  บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา) 127.  นิคมสร้างตนเอง 2 128.  ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์) 129.  คุระบุรี 130.  กะปง 131.   เกาะหมากน้อย 132.   วัดอินทนิน 133.   วัดสุวรรณคูหา 134.   บ้านทับช้าง 135.   บ้านช่องหลาด 136.   นิคมสร้างตนเอง 1