สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  โรตารี่กรุงเทพ 2.  อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) 3.  อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) 4.  อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 5.  อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 6.  สามแยกป่าถล่ม 7.  วไลย 8.  วัดเกษตรกันทราราม 9.  วัดนาห้วย 10.  วัดทุ่งน้อย 11.  วัดดอนยายหนู 12.  วัดกุยบุรี 13.  ละเมาะ 14.  บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด 15.  บ้านไร่บน 16.  บ้านใหม่ 17.  บ้านโป่งกะสัง 18.  บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร 19.  บ้านเนินพยอม 20.  บ้านเนินกรวด 21.  บ้านเขาโป่ง 22.  บ้านเขาแดง 23.  บ้านเกาะไผ่ 24.  บ้านเกาะนาน้อย 25.  บ้านหาดขาม 26.  บ้านหัวตาลแถว 27.  บ้านห้วยไทรงาม 28.  บ้านห้วยไคร้ 29.  บ้านห้วยมงคล 30.  บ้านห้วยพลับ 31.  บ้านหนองไผ่ 32.  บ้านหนองไทร 33.  บ้านหนองเหียง 34.  บ้านหนองเป่าปี่ 35.  บ้านหนองเตาปูน 36.  บ้านหนองเกด 37.  บ้านหนองหอย 38.  บ้านหนองหมู 39.  บ้านหนองหญ้าปล้อง 40.  บ้านหนองยิงหมี 41.  บ้านหนองพลับ 42.  บ้านหนองพรานพุก 43.  บ้านหนองบัว 44.  บ้านหนองน้ำกลัด 45.  บ้านหนองตาเย็น 46.  บ้านหนองตะเภา 47.  บ้านหนองซอ 48.  บ้านหนองจิก 49.  บ้านหนองคาง 50.  บ้านหนองคร้า 51.  บ้านหนองข้าวเหนียว 52.  บ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 53.  บ้านหนองกา 54.  บ้านหนองกระทุ่ม 55.  บ้านหนองกระทิง 56.  บ้านสิบสองหุ้น 57.  บ้านสำโหรง 58.  บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) 59.  บ้านสามกระทาย 60.  บ้านศาลาลัย 61.  บ้านวังโบสถ์ 62.  บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) 63.  บ้านวังยาว 64.  บ้านวังข่อย 65.  บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 66.  บ้านลาดวิถี 67.  บ้านรวมไทย 68.  บ้านยางชุม 69.  บ้านพุใหญ่ 70.  บ้านพุน้อย 71.  บ้านป่าถล่ม 72.  บ้านปากเหมือง 73.  บ้านปากน้ำปราณ 74.  บ้านปรือน้อย 75.  บ้านบางปู 76.  บ้านบน 77.  บ้านนาวัลเปรียง 78.  บ้านทุ่งยาว 79.  บ้านทับใต้ 80.  บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 81.  บ้านดอนมะขาม 82.  บ้านดอนบ่อกุ่ม 83.  บ้านดอนกลาง 84.  บ้านคอกช้างพัฒนา 85.  นเรศวรห้วยผึ้ง 86.  ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ 87.  ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา 88.  ชลประทานปราณบุรี 89.   อานันท์