สพป.สมุทรสงคราม : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) 2.  เมืองสมุทรสงคราม 3.  อนุบาลสมุทรสงคราม 4.  อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) 5.  ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) 6.  ศาลจ้าวอาม้า 7.  วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 8.  วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) 9.  วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) 10.  วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) 11.  วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) 12.  วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) 13.  วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) 14.  วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) 15.  วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) 16.  วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง 17.  วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) 18.  วัดสวนแก้ว 19.  วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) 20.  วัดศรัทธาธรรม 21.  วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) 22.  วัดลาดเป้ง 23.  วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) 24.  วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) 25.  วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) 26.  วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) 27.  วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) 28.  วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) 29.  วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) 30.  วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) 31.  วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) 32.  วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) 33.  วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) 34.  วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) 35.  วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) 36.  วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) 37.  วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) 38.  วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) 39.  วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) 40.  วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) 41.  วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) 42.  วัดธรรมประสิทธิ์ 43.  วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) 44.  วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) 45.  วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) 46.  วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 47.  วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) 48.  วัดช่องลม(ธรรมโชติ) 49.  วัดจันทร์เจริญสุข 50.  วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) 51.  วัดคลองโคน 52.  บ้านแพรกหนามแดง 53.  บ้านเขตเมือง 54.  บ้านลาดใหญ่สามัคคี 55.  บ้านลาดใหญ่ 56.  บ้านบางบ่อ 57.  บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) 58.  บ้านตะวันจาก 59.  บ้านต้นลำแพน 60.  บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) 61.  บ้านฉู่ฉี่ 62.  บ้านคลองสมบูรณ์ 63.  บ้านคลองบางกก 64.  ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 65.  คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) 66.   วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)