สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 2.  อนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 3.  อนุบาลหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) 4.  อนุบาลสมเด็จพระวันรัต 5.  อนุบาลด่านช้าง 6.  สวนป่าองค์พระ 7.  วัดไทร 8.  วัดใหม่สระพลอย 9.  วัดโป่งแดง 10.  วัดโคกหม้อ 11.  วัดโคกพระ 12.  วัดเนินมหาเชษฐ 13.  วัดเดิมบาง 14.  วัดเขาพระ 15.  วัดอู่ตะเภา 16.  วัดหัวเขา 17.  วัดหัวนา 18.  วัดหนองไผ่ 19.  วัดหนองโรง 20.  วัดหนองเปาะ 21.  วัดหนองสังข์ทอง 22.  วัดหนองสะเดา 23.  วัดหนองผักนาก 24.  วัดหนองทราย 25.  วัดหนองกระทุ่ม 26.  วัดหนองกรด 27.  วัดสุวรรณตะไล 28.  วัดสามเอก 29.  วัดสามัคคีธรรม 30.  วัดสามชุก 31.  วัดวุ้งสุทธาวาส 32.  วัดวังหิน 33.  วัดวังหว้า 34.  วัดวังสำเภาล่ม 35.  วัดวังจิก 36.  วัดวังคัน 37.  วัดวังกุลา 38.  วัดลำพันบอง 39.  วัดลาดสิงห์ 40.  วัดยางนอน 41.  วัดป่าสะแก 42.  วัดปากน้ำ 43.  วัดปากดงท่าศาล 44.  วัดประชุมสงฆ์ 45.  วัดบ้านสระ 46.  วัดบ้านทึง 47.  วัดบางขวาก 48.  วัดบัลลังก์ 49.  วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" 50.  วัดน้ำพุ 51.  วัดนางพิมพ์ 52.  วัดนางบวช 53.  วัดทุ่งแฝก 54.  วัดทุ่งกฐิน 55.  วัดท่าเตียน 56.  วัดท่ามะนาว 57.  วัดท่าทอง 58.  วัดทับผึ้งน้อย 59.  วัดด่านช้าง 60.  วัดดอนไร่ 61.  วัดดอนสำโรง 62.  วัดดอนประดู่ 63.  วัดดอนตาล 64.  วัดฉวาก 65.  วัดคูเมือง 66.  วัดคอกช้าง 67.  วัดคลองขอม 68.  วัดกุ่มโคก 69.  วัดกำมะเชียร 70.  วัดกาบบัว 71.  วัดกร่างสามยอด 72.  วัดกกเต็น 73.  วัดกกตาด 74.  พัฒนาปากน้ำ 75.  บ้านไผ่สีทอง 76.  บ้านใหม่ไร่อ้อย 77.  บ้านใหม่กิโล 8 78.  บ้านโป่งคอม 79.  บ้านแหลมสะแก 80.  บ้านแจงงาม 81.  บ้านเขาดิน 82.  บ้านห้วยหินดำ 83.  บ้านหนองโก 84.  บ้านหนองแหน 85.  บ้านหนองแขม 86.  บ้านหนองอุโลก 87.  บ้านหนองอิงพิง 88.  บ้านหนองหิน 89.  บ้านหนองห้าง 90.  บ้านหนองสำโรง 91.  บ้านหนองราชวัตร 92.  บ้านหนองยาว 93.  บ้านหนองผือ 94.  บ้านหนองปลากระดี่ 95.  บ้านหนองบัวทอง 96.  บ้านหนองนา 97.  บ้านหนองตาแก้ว 98.  บ้านหนองจิกยาว 99.  บ้านหนองขาม 100.  บ้านหนองกระถิน 101.  บ้านสระเตย 102.  บ้านสระบัวก่ำ 103.  บ้านวังยาว 104.  บ้านวังน้ำเขียว 105.  บ้านลาด 106.  บ้านละว้าวังควาย 107.  บ้านรังงาม 108.  บ้านมาบพะยอม 109.  บ้านพุบ่องป่าขี 110.  บ้านพุน้ำร้อน 111.  บ้านปากดง 112.  บ้านทุ่งใหญ่ 113.  บ้านทุ่งหนองแก้ว 114.  บ้านทุ่งมะกอก 115.  บ้านทุ่งนาตาปิ่น 116.  บ้านทัพหลวง 117.  บ้านทัพตาแทน 118.  บ้านทับละคร 119.  บ้านทับกระดาษ 120.  บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา 121.  บ้านดงเสลา 122.  บ้านดงเชือก 123.  บ้านกล้วย 124.  บ้านกกเชียง 125.  นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 126.  นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1