สพป.พิจิตร เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  โรงเรียนบ้านหนองพระ 2.  เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 3.  อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 4.  อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 5.  อนุบาลสามง่าม 6.  อนุบาลสากเหล็ก 7.  อนุบาลวังทรายพูน 8.  อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 9.  อนุบาลพิจิตร 10.  สระยายชีมิตรภาพที่ 79 11.  วัดไผ่รอบ 12.  วัดใหม่สามัคคีธรรม 13.  วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 14.  วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 15.  วัดโนนสะเดา 16.  วัดโนนป่าแดง 17.  วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 18.  วัดเนินพยอม 19.  วัดเนินปอ 20.  วัดเขารูปช้าง 21.  วัดหาดมูลกระบือ 22.  วัดหนองไผ่ 23.  วัดหนองหลุม 24.  วัดหนองหลวง 25.  วัดหนองปล้อง 26.  วัดหนองนาดำพิทยา 27.  วัดหงษ์ 28.  วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 29.  วัดศรีศรัทธาราม 30.  วัดวังแดง 31.  วัดวังมะเดื่อ 32.  วัดวังตะขบ 33.  วัดลำชะล่า 34.  วัดราชช้างขวัญ 35.  วัดยางคอยเกลือ 36.  วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 37.  วัดบ้านไร่ 38.  วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 39.  วัดบ้านใหม่ 40.  วัดบ้านลำนัง 41.  วัดบ้านบุ่ง 42.  วัดบ้านนา 43.  วัดท่าบัวทอง 44.  วัดท่าข่อย 45.  วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 46.  วัดดงชะพลู 47.  วัดดงกลาง 48.  วัดจระเข้ผอม 49.  วัดฆะมัง 50.  วัดคลองโนน 51.  วัดกลางวงศ์มณี 52.  พิจิตรอนุสรณ์ 53.  บึงเฒ่าวิทยา 54.  บึงสีไฟ 55.  บึงบัวพิทยาคม 56.  บ้านไผ่ใหญ่ 57.  บ้านไดชุมแสง 58.  บ้านใดโพธิ์ 59.  บ้านโพธิ์ประทับช้าง 60.  บ้านโนนไผ่ขุย 61.  บ้านโนนทอง 62.  บ้านเมืองเก่า 63.  บ้านเนินยาว 64.  บ้านเนินพลวงวิทยา 65.  บ้านเนินพยอม 66.  บ้านเนินขวาง 67.  บ้านหัวดง 68.  บ้านห้วยน้อย 69.  บ้านห้วยคำตาล 70.  บ้านหนองไม้แดง 71.  บ้านหนองโสน 72.  บ้านหนองหูช้าง 73.  บ้านหนองหัวปลวก 74.  บ้านหนองสะแก 75.  บ้านหนองสองห้อง 76.  บ้านหนองริ้น 77.  บ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 78.  บ้านหนองพง 79.  บ้านหนองปลาไหล 80.  บ้านหนองน้ำเขียว 81.  บ้านหนองถ้ำ 82.  บ้านหนองตะเคียน 83.  บ้านหนองจั่ว 84.  บ้านหนองคล้า 85.  บ้านหนองขาว 86.  บ้านหนองขานาง 87.  บ้านสุขสำราญ 88.  บ้านสายคำโห้ 89.  บ้านสวนแตง 90.  บ้านสระบรเพ็ด 91.  บ้านวังอ้อ 92.  บ้านวังทับไทร 93.  บ้านวังทับยา 94.  บ้านวังกระดี่ทอง 95.  บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 96.  บ้านยางห้าหลุม 97.  บ้านยางสุขวัฒน์ 98.  บ้านยางสามต้น 99.  บ้านยางนกกระทุง 100.  บ้านยางตะพาย 101.  บ้านมาบแฟบ 102.  บ้านมาบมะไฟ 103.  บ้านมาบกระเปา 104.  บ้านป่าแซง 105.  บ้านปากดง 106.  บ้านปลวกสูง 107.  บ้านบึงโพธิ์ 108.  บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 109.  บ้านบัวยาง 110.  บ้านนิคม 111.  บ้านนาพิบูลพิทยา 112.  บ้านน้อย 113.  บ้านทุ่งโม่ง 114.  บ้านทุ่งสำราญ 115.  บ้านทุ่งประพาส 116.  บ้านท่าแห 117.  บ้านท่าเยี่ยม 118.  บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 119.  บ้านท่ามะไฟ 120.  บ้านท่าพิกุล 121.  บ้านท่ากระดาน 122.  บ้านถ้ำคะนอง 123.  บ้านตลุกหิน 124.  บ้านดงเสือเหลือง 125.  บ้านคลองสะแกป่าหวาย 126.  บ้านคลองทรายใหญ่ 127.  บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 128.  ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 129.  ชุมชนวัดวังจิก 130.  ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 131.  ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 132.  ชุมชนบ้านวังกลม 133.  ชุมชนบ้านกำแพงดิน