สพป.พิษณุโลก เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  เนินดินราษฎร์อุทิศ 2.  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 3.  หัวเขาราษฎร์บำรุง 4.  ห้วยพลู 5.  สามัคคีธรรม 6.  ศึกษาลัย 7.  วัดโคกสลุด 8.  วัดแหลมพระธาตุ 9.  วัดสุพรรณพนมทอง 10.  วัดสิริสุทธาวาส 11.  วัดสนามคลีตะวันออก 12.  วัดสนามคลีตะวันตก 13.  วัดวังพิกุล 14.  วัดราษฎร์สโมสร 15.  วัดพันชาลี 16.  วัดปลวกง่าม 17.  วัดบึงลำ 18.  วัดบ้านมุง 19.  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ 20.  วัดบางกระทุ่ม 21.  วัดท่าหมื่นราม 22.  วัดท่ามะขาม 23.  วัดท่านา 24.  วัดตายม 25.  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) 26.  วัดดงข่อย 27.  วัดกรุงศรีเจริญ 28.  ราษฎร์เจริญ 29.  ราษฎร์อุปถัมภ์ 30.  ราษฎร์ดำริ 31.  รัฐราษฎร์บำรุง 32.  รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ 33.  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 34.  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) 35.  ประชาสามัคคี 36.  ประชาสรรค์วิทยา 37.  บึงราชนก 38.  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) 39.  บ้านไทรดงยั้ง 40.  บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 41.  บ้านใหม่สามัคคี 42.  บ้านใหม่พนมทอง 43.  บ้านใหม่ทองประเสริฐ 44.  บ้านใหม่ชัยเจริญ 45.  บ้านโป่งปะ 46.  บ้านโคกวังสาร 47.  บ้านแม่ระกา 48.  บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) 49.  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ 50.  บ้านแก่งจูงนาง 51.  บ้านแก่งกุลาสามัคคี 52.  บ้านเนินไม้แดง 53.  บ้านเนินสะอาด 54.  บ้านเนินมะปราง 55.  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา 56.  บ้านเจริญผล 57.  บ้านเขาเขียว 58.  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) 59.  บ้านเขาน้อย 60.  บ้านเขาดิน 61.  บ้านเข็ก 62.  บ้านหินประกาย 63.  บ้านห้วยบ่อทอง 64.  บ้านหนองไม้ยางดำ 65.  บ้านหนองสระพัง 66.  บ้านหนองพระ 67.  บ้านหนองปรือ 68.  บ้านหนองดู่ 69.  บ้านหนองงา 70.  บ้านหนองขอนประชาสรรค์ 71.  บ้านหนองขมิ้น 72.  บ้านหนองกลด 73.  บ้านสะเดา 74.  บ้านวังไม้ตอก 75.  บ้านวังโพรง 76.  บ้านวังสาร 77.  บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) 78.  บ้านวังพรม 79.  บ้านวังนกแอ่น 80.  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ 81.  บ้านวังดินเหนียว 82.  บ้านวังดินสอ 83.  บ้านวังขวัญ 84.  บ้านลำภาศ 85.  บ้านยางโทน 86.  บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) 87.  บ้านพุกระโดน 88.  บ้านพัฒนาดงน้อย 89.  บ้านผารังหมี 90.  บ้านผาท่าพล 91.  บ้านป่ามะกรูด 92.  บ้านป่าขนุน 93.  บ้านปากยาง 94.  บ้านบุใหญ่ 95.  บ้านบึงพร้าว 96.  บ้านน้ำริน 97.  บ้านน้ำยาง 98.  บ้านน้ำพรม 99.  บ้านน้ำปาด 100.  บ้านนาพราน 101.  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 102.  บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี 103.  บ้านทุ่งยาว 104.  บ้านทุ่งน้อย 105.  บ้านท่ายาง 106.  บ้านท่าข้าม 107.  บ้านตอเรือ 108.  บ้านดินทอง 109.  บ้านดงพลวง 110.  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) 111.  บ้านซำหวาย 112.  บ้านซำรัง 113.  บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) 114.  บ้านชมภู 115.  บ้านคลองเมือง 116.  บ้านคลองเป็ด 117.  บ้านกลาง 118.  ชุมชนบ้านไทรย้อย 119.  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) 120.  ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง 121.  ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง 122.  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ 123.  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)