สพป.พิษณุโลก เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง) 2.  อนุบาลพิษณุโลก 3.  สะพานที่ 3 4.  วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) 5.  วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม 6.  วัดโพธิ์งาม 7.  วัดโป่งหม้อข้าว 8.  วัดแหลมโพธิ์ 9.  วัดแหลมเจดีย์ 10.  วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) 11.  วัดแตน 12.  วัดเนินมะคึก 13.  วัดอินทรีย์ 14.  วัดอรัญญิก 15.  วัดห้วงกระได 16.  วัดหนองอ้อ 17.  วัดหนองพะยอม 18.  วัดหนองนาดงกวาง 19.  วัดหนองขานาง 20.  วัดสว่างอารมณ์ 21.  วัดสระโคล่ 22.  วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) 23.  วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) 24.  วัดศรีวนาราม 25.  วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) 26.  วัดวังแร่ 27.  วัดวังเป็ด 28.  วัดวังอิทก 29.  วัดยางแขวนอู่ 30.  วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) 31.  วัดยาง(มีมานะวิทยา) 32.  วัดมหาวนาราม 33.  วัดพรหมเกษร 34.  วัดปากพิงตะวันตก 35.  วัดปรือกระเทียม 36.  วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) 37.  วัดบึงบอน 38.  วัดบึงกอก 39.  วัดบ้านไร่ 40.  วัดบ้านใหม่ 41.  วัดบ้านดง 42.  วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์) 43.  วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) 44.  วัดทุ่งชา 45.  วัดตาปะขาวหาย 46.  วัดดอนอภัย 47.  วัดดงโคกขาม 48.  วัดจุฬามณี 49.  วัดจันทร์ตะวันออก 50.  วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73 51.  วัดจอมทอง 52.  วัดคุยม่วง 53.  วัดคุยขวาง 54.  วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) 55.  วัดกลางสุริยวงศ์ 56.  วัดกรับพวง 57.  วัดกรมธรรม์ 58.  รัฐราษฎร์สงเคราะห์ 59.  ประดู่มะค่าประชาสรรค์ 60.  บ้านใหม่เจริญธรรม 61.  บ้านใหม่คลองเจริญ 62.  บ้านแม่ระหัน 63.  บ้านเสวยซุง 64.  บ้านเรียงกระดก 65.  บ้านหินลาด 66.  บ้านหัววังกร่าง 67.  บ้านห้วยชัน 68.  บ้านหล่ายขานาง 69.  บ้านหนองไผ่ 70.  บ้านหนองแขม 71.  บ้านหนองหัวยาง 72.  บ้านหนองนากวางอั้น 73.  บ้านหนองตะเคียน 74.  บ้านหนองกุลา 75.  บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์) 76.  บ้านหนองกรับ 77.  บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) 78.  บ้านวังยาง 79.  บ้านร้องยุ้งข้าว 80.  บ้านย่านใหญ่ 81.  บ้านพันเสา 82.  บ้านพลายชุมพล 83.  บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) 84.  บ้านปลักแรด 85.  บ้านประดาประชาราษฎร์ 86.  บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) 87.  บ้านบางแก้ว 88.  บ้านบัวจันทร์ 89.  บ้านน้ำดำ 90.  บ้านนาชักหวาย 91.  บ้านท่าไม้งาม 92.  บ้านท่านางงาม 93.  บ้านตะโม่ประชาสรรค์ 94.  บ้านตระแบกงาม 95.  บ้านดงวิทยา 96.  บ้านดงยาง 97.  บ้านคุยยาง 98.  บ้านคุยมะตูม 99.  บ้านคลองเตย 100.  บ้านคลองหนองเหล็ก 101.  บ้านคลองน้ำเย็น 102.  บ้านกรุงกรัก 103.  บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) 104.  บางระกำ 105.  บ่อวิทยบางระกำ 106.  นิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) 107.  นิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) 108.  นิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) 109.  นิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) 110.  ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง 111.  ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ 112.  ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน 113.  จ่าการบุญ 114.  คลองวัดไร่