สพป.พะเยา เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) 2.  เจริญใจ 3.  อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 4.  อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 5.  อนุบาลภูกามยาว 6.  อนุบาลพะเยา 7.  อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 8.  บ้านไร่อ้อย 9.  บ้านไร่ 10.  บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) 11.  บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) 12.  บ้านโพธิ์ทอง 13.  บ้านโป่ง 14.  บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) 15.  บ้านแม่อิง 16.  บ้านแม่พริก 17.  บ้านแม่นาเรือใต้ 18.  บ้านแม่ต๋ำบุญโยง 19.  บ้านแม่จว้าใต้ 20.  บ้านแม่จว้า 21.  บ้านแม่กา 22.  บ้านเหล่า 23.  บ้านเนินสมบูรณ์ 24.  บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 25.  บ้านอิงโค้ง 26.  บ้านห้วยแก้ว 27.  บ้านห้วยเจริญราษฏร์ 28.  บ้านห้วยเคียน 29.  บ้านห้วยบง 30.  บ้านห้วยทรายขาว 31.  บ้านหนองหล่ม 32.  บ้านหนองสระ 33.  บ้านหนองลาว 34.  บ้านสาง 35.  บ้านสันเวียงใหม่ 36.  บ้านสันต้นม่วง 37.  บ้านสันต้นผึ้ง 38.  บ้านสันจกปก 39.  บ้านศาลา 40.  บ้านวังขอนแดง 41.  บ้านร่องห้า 42.  บ้านร่องปอ 43.  บ้านร่องจว้า 44.  บ้านร่องคำ 45.  บ้านม่วงคำ 46.  บ้านภูเงิน 47.  บ้านปิน 48.  บ้านป่าแฝกใต้ 49.  บ้านป่าแฝกเหนือ 50.  บ้านป่าสักสามัคคี 51.  บ้านป่าตึง 52.  บ้านปางงุ้น 53.  บ้านปาง 54.  บ้านป่าคา 55.  บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) 56.  บ้านทุ่งหลวง 57.  บ้านทุ่งป่าข่า 58.  บ้านทุ่งต้นศรี 59.  บ้านถ้ำประชาบำรุง 60.  บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ 61.  บ้านต๊ำเหล่า 62.  บ้านต๊ำม่อน 63.  บ้านต๊ำพระแล 64.  บ้านต๋อม 65.  บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) 66.  บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) 67.  บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) 68.  บ้านดอกคำใต้ 69.  บ้านดงอินตา 70.  บ้านดงบุญนาค 71.  บ้านดง 72.  บ้านจำไก่ 73.  บ้านจำป่าหวาย 74.  บ้านค่าบน 75.  บ้านค่า 76.  บ้านกาดถี 77.  บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 78.  ตำบลสันป่าม่วง 79.  ชุมชนบ้านแม่ใส 80.  ชุมชนบ้านแม่สุก 81.  ชุมชนบ้านห้วยลาน 82.  ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี 83.  ชุมชนบ้านตุ้มท่า