สพป.แพร่ เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  เด่นไชยประชานุกูล 2.  เด่นทัพชัย 3.  อนุสรณ์รัฐประชา 4.  อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 5.  สูงเม่นวิทยาคาร 6.  สวนป่าแม่สรอย 7.  วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 8.  วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 9.  วัดสร่างโศก 10.  วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 11.  วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 12.  วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 13.  วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 14.  รักเมืองไทย 2 15.  ปากจอกวิทยา 16.  ประชารัฐวิทยาคาร 17.  บ้านไร่หลวง 18.  บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 19.  บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 20.  บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 21.  บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 22.  บ้านแม่แฮด 23.  บ้านแม่แปง 24.  บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 25.  บ้านแม่สิน 26.  บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 27.  บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 28.  บ้านแม่ยุ้น 29.  บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 30.  บ้านแม่บงใต้ 31.  บ้านแม่บงเหนือ 32.  บ้านแม่ตื้ด 33.  บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 34.  บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 35.  บ้านแม่จอก 36.  บ้านแม่ขมิง 37.  บ้านแม่กระต๋อม 38.  บ้านแพะทุ่งเจริญ 39.  บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 40.  บ้านแช่ฟ้า 41.  บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 42.  บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 43.  บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 44.  บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 45.  บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 46.  บ้านเด่นชุมพล 47.  บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 48.  บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 49.  บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 50.  บ้านหาดรั่ว 51.  บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 52.  บ้านหัวดง 53.  บ้านห้วยไร่ 54.  บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 55.  บ้านห้วยลากปืน 56.  บ้านห้วยกูด 57.  บ้านสองแคว 58.  บ้านสวนหลวง 59.  บ้านสลก 60.  บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 61.  บ้านสบป้าก 62.  บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 63.  บ้านวังแฟน 64.  บ้านวังเลียง 65.  บ้านวังเบอะ 66.  บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 67.  บ้านวังลึก 68.  บ้านวังชิ้น 69.  บ้านวังขอนป่าไผ่ 70.  บ้านวังกวาง 71.  บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 72.  บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 73.  บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 74.  บ้านม่วงคำ 75.  บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 76.  บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 77.  บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 78.  บ้านป่าไผ่ 79.  บ้านป่าสักปางไม้ 80.  บ้านป่ายุบ 81.  บ้านปางไฮ 82.  บ้านปางเคาะ 83.  บ้านปางมะโอ 84.  บ้านป่าคาป่าม่วง 85.  บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 86.  บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 87.  บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 88.  บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 89.  บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 90.  บ้านบ่อแก้ว 91.  บ้านบ่อ 92.  บ้านน้ำโค้ง 93.  บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 94.  บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 95.  บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 96.  บ้านนาใหม่ 97.  บ้านนาแก 98.  บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 99.  บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 100.  บ้านนาพูน 101.  บ้านนาปลากั้ง 102.  บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 103.  บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 104.  บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 105.  บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 106.  บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 107.  บ้านค้างใจ 108.  บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 109.  บ้านค้างปินใจ 110.  บ้านค้างตะนะวิทยา 111.  บ้านค้างคำปัน 112.  บ้านขุนห้วย 113.  บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 114.  บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 115.  ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 116.  ดอนมูลวิทยาคาร 117.  ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 118.  ชุมชนบ้านแม่ป้าก 119.  ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 120.  ชุมชนบ้านปงป่าหวาย 121.  ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 122.  ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์