สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  ไร่อ้อย 2.  ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) 3.  ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 4.  แหลมนกแก้ว 5.  อนุบาลอุตรดิตถ์ 6.  อนุบาลชุมชนหัวดง 7.  หมู่ห้าสามัคคี 8.  หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) 9.  สามัคคีวิทยา 10.  สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ 11.  วัดไร่อ้อย 12.  วัดใหม่ 13.  วัดโรงม้า 14.  วัดแม่เฉย 15.  วัดอรัญญิการาม 16.  วัดห้องสูง 17.  วัดสิงห์ศรีสว่าง 18.  วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) 19.  วัดวังยาง 20.  วัดวังผักรุง 21.  วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) 22.  วัดพระฝาง 23.  วัดพญาปันแดน 24.  วัดบ้านใหม่ 25.  วัดบ้านเกาะ 26.  วัดน้ำใส 27.  วัดนาทะเล 28.  วัดทุ่งเศรษฐี 29.  วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) 30.  วัดดอยแก้ว 31.  วัดดอย 32.  วัดดอนสัก 33.  วัดดอกไม้ 34.  วัดดงสระแก้ว 35.  วัดช่องลม 36.  วัดคุ้งยาง 37.  วัดคลองนาพง 38.  วังโป่งดํารงวิทย์ 39.  ราษฎร์อํานวย 40.  ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 41.  ม่อนดินแดงวิทยาคม 42.  พิชัยดาบหัก 1 43.  พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 44.  ป่าขนุนเจริญวิทยา 45.  ประชาชนอุทิศ 46.  บ้านไชยมงคล 47.  บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 48.  บ้านในเมือง 49.  บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 50.  บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) 51.  บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 52.  บ้านแสนขัน 53.  บ้านแพะ 54.  บ้านเหล่าป่าสา 55.  บ้านเหล่า 56.  บ้านเต่าไหเหนือ 57.  บ้านเด่นสําโรง 58.  บ้านเด่นด่าน 59.  บ้านหาดเสือเต้น 60.  บ้านหาดสองแคว 61.  บ้านหาดทับยา 62.  บ้านหาดงิ้ว 63.  บ้านหัวหาด 64.  บ้านหัวค่าย 65.  บ้านห้วยใต้ 66.  บ้านห้วยทราย 67.  บ้านห้วยฉลอง 68.  บ้านหลักร้อย 69.  บ้านหน้าพระธาตุ 70.  บ้านหนองกวาง 71.  บ้านวังโป่ง 72.  บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 73.  บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 74.  บ้านวังแดง 75.  บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 76.  บ้านวังสําโม 77.  บ้านวังสะโม 78.  บ้านวังปรากฏ 79.  บ้านวังถ้ำ 80.  บ้านวังดิน 81.  บ้านร้องลึก 82.  บ้านฟากบึง 83.  บ้านผักขวง 84.  บ้านป่าแต้ว 85.  บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 86.  บ้านปางหมิ่น 87.  บ้านปางวุ้น 88.  บ้านป่ากะพี้ 89.  บ้านปากคลอง 90.  บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 91.  บ้านบึงท่ายวน 92.  บ้านบ่อพระ 93.  บ้านน้ำไคร้ 94.  บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 95.  บ้านน้ำหมีใหญ่ 96.  บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 97.  บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 98.  บ้านนาอิซาง 99.  บ้านนายาง 100.  บ้านนาป่าคาย 101.  บ้านทุ่งป่ากระถิน 102.  บ้านท่าเดื่อ 103.  บ้านท่าอวน 104.  บ้านท่าสัก 105.  บ้านท้ายน้ำ 106.  บ้านท่ามะปราง 107.  บ้านท่าช้าง 108.  บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) 109.  บ้านดินแดง 110.  บ้านดารา 111.  บ้านดอนโพ 112.  บ้านดงช้างดี 113.  บ้านซ่านสามัคคี 114.  บ้านชําหนึ่ง 115.  บ้านชําสอง 116.  บ้านชําผักหนาม 117.  บ้านชําทอง 118.  บ้านชําตก 119.  บ้านงิ้วงาม 120.  บ้านคุ้งตะเภา 121.  บ้านคลองเรียงงาม 122.  บ้านคลองละวาน 123.  บ้านคลองกะพั้ว 124.  บ้านคลองกะชี 125.  บ้านคลองกล้วย 126.  บ้านขุนฝาง 127.  บ้านข่อยสูง 128.  บ้านขอม 129.  บ้านกองโค 130.  น้ำริดราษฎร์บำรุง 131.  นาอินวิทยาคม 132.  นาน้อยวิทยา 133.  นานกกก 134.  ด่านแม่คํามัน 135.  ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 136.  ชุมชนเมืองปากฝาง 137.  ชุมชนวัดบรมธาตุ 138.  ชุมชนบ้านโคน 139.  ชุมชนบ้านแก่ง (ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 140.  ชุมชนบ้านวังหิน 141.  ชุมชนบ้านดง 142.  ชุมชนด่านวิทยา 143.  ชายเขาวิทยา