สพป.ลำปาง เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไหล่หินราษฎร์บำรุง 2.  ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 3.  ไตรมิตรสามัคคี 4.  แสลมวิทยา 5.  แม่เชียงรายวิทยา 6.  แม่วะวิทยา 7.  แม่มอกวิทยา 8.  แม่พุหอรบวิทยา 9.  แม่ถอดวิทยา 10.  เสริมซ้ายวิทยา 11.  เสริมขวาวิทยา 12.  เถิน-ท่าผา 13.  อุมลองรักขิตานุเคราะห์ 14.  อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 15.  อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 16.  อนุบาลเสริมงาม 17.  อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 18.  อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 19.  อนุบาลสบปราบ 20.  ห้วยแก้ววิทยา 21.  ห้วยมะเกลือวิทยา 22.  ห้วยขี้นกวิทยา 23.  สันโป่งวิทยา 24.  สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 25.  ศาลาวิทยา 26.  ศรีลังกาวิทยา 27.  วัดหาดปู่ด้าย 28.  วัดสาแล 29.  วัดสบแม่ทำ 30.  วัดนาแก้ว 31.  วังหินวิทยา 32.  วังพร้าววิทยา 33.  ล้อมแรดวิทยา 34.  ผาปังวิทยา 35.  ป่าตันวิทยา 36.  ปางกุ่มวิทยา 37.  บ้านโป่งน้ำร้อน 38.  บ้านแม่เติน 39.  บ้านแม่เชียงรายลุ่ม 40.  บ้านแม่หลง-สบจาง 41.  บ้านแม่วะเด่นชัย 42.  บ้านแม่พริกบน 43.  บ้านแม่ทาน 44.  บ้านแม่ทะ 45.  บ้านแม่ตั๋ง 46.  บ้านแม่กึ๊ด 47.  บ้านแม่กัวะ 48.  บ้านแก่น 49.  บ้านเหล่ายาว 50.  บ้านเหล่า 51.  บ้านเวียง 52.  บ้านเด่น 53.  บ้านฮ่องห้า 54.  บ้านอ้อวิทยา 55.  บ้านหัวน้ำ 56.  บ้านหลุก 57.  บ้านหลวง 58.  บ้านหนองเตา 59.  บ้านสามขา 60.  บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 61.  บ้านสะเลียมหวาน 62.  บ้านสะพานหิน 63.  บ้านสองแควใต้ 64.  บ้านสมัย 65.  บ้านศาลาสามัคคี 66.  บ้านผาแมว 67.  บ้านป่าตาล 68.  บ้านปางอ้า 69.  บ้านปงแพ่ง 70.  บ้านบอม 71.  บ้านน้ำโทก-หัวดง 72.  บ้านน้ำหลง 73.  บ้านน้ำดิบ 74.  บ้านนาแก้วประชารัฐ 75.  บ้านนาเบี้ย 76.  บ้านนาบง 77.  บ้านนาต๋ม 78.  บ้านนาดู่ 79.  บ้านนาดง 80.  บ้านนาคต 81.  บ้านนากวาง 82.  บ้านทุ่งต๋ำ 83.  บ้านทุ่งขาม 84.  บ้านท่าเวียง 85.  บ้านท่าเกวียน 86.  บ้านท่ามะเกว๋น 87.  บ้านท่าผา 88.  บ้านท่าช้าง 89.  บ้านท่า 90.  บ้านดอนไชย 91.  บ้านดอนธรรม 92.  บ้านจอมปิง 93.  บ้านกุ่มเนิ้งใต้ 94.  บ้านกิ่วห้วยเบิก 95.  นายางวิทยา 96.  นาบ้านไร่วิทยา 97.  นาครัวประชาสามัคคี 98.  ทองทิพย์วิทยา 99.  ต้นธงวิทยา 100.  ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 101.  ชุมชนบ้านแม่ปุ 102.  ชุมชนบ้านมั่ว 103.  ชุมชนบ้านทุ่ง 104.  ชุมชนบ้านท่าแหน 105.  ชุมชนบ้านจัววิทยา 106.  กิ่วประชาวิทยา