สพป.ลำพูน เขต 1 : 7 ## PAGE 2

1.  เชตวันหนองหมู 2.  อนุบาลเมืองลำพูน 3.  อนุบาลลำพูน 4.  วัดเหมืองง่า 5.  วัดฮ่องกอก 6.  วัดอรัญญาราม 7.  วัดห้วยม้าโก้ง 8.  วัดหนองหล่ม 9.  วัดหนองสมณะ 10.  วัดหนองซิว 11.  วัดสันป่าสัก 12.  วัดสันทราย 13.  วัดสันต้นธง 14.  วัดสันคะยอม 15.  วัดศรีบังวัน 16.  วัดศรีดอนชัย 17.  วัดป่าแดด 18.  วัดป่าสัก 19.  วัดป่ายาง 20.  วัดป่าตึงเชตวัน 21.  วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 22.  วัดบ้านแจ่ม 23.  วัดบ้านเหล่า 24.  วัดบ้านเรือน 25.  วัดบ้านม้า 26.  วัดบ้านธิ 27.  วัดบ้านดอน 28.  วัดบ้านก้อง 29.  วัดน้ำพุ 30.  วัดน้ำดิบ 31.  วัดนครเจดีย์ 32.  วัดทุ่งยาว 33.  วัดทากาศ 34.  วัดต้นโชค 35.  วัดช้างค้ำ 36.  วัดชัยสถาน 37.  วัดขี้เหล็ก 38.  วัดกู่เส้า 39.  บ้านไร่ดง 40.  บ้านโป่งรู 41.  บ้านโทกน้ำกัด 42.  บ้านแม่เมย 43.  บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 44.  บ้านเหล่าป่าก๋อย 45.  บ้านเหมืองลึก 46.  บ้านฮ่องกอม่วง 47.  บ้านห้วยไซ 48.  บ้านห้วยส้ม 49.  บ้านหล่ายทา 50.  บ้านหมื่นข้าว 51.  บ้านหนองเงือก 52.  บ้านหนองเกิด 53.  บ้านหนองยางไคล 54.  บ้านหนองบัว 55.  บ้านหนองดู่ 56.  บ้านหนองช้างคืน 57.  บ้านสันป่าเหียง 58.  บ้านสะปุ๋ง 59.  บ้านศาลาแม่ทา 60.  บ้านศรีสุพรรณ 61.  บ้านศรีย้อย 62.  บ้านศรีป้าน 63.  บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 64.  บ้านล้องหนองหอย 65.  บ้านร้องเรือ 66.  บ้านมะเขือแจ้ 67.  บ้านผาตั้ง 68.  บ้านป่าเส้า 69.  บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 70.  บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 71.  บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 72.  บ้านป่าเลา 73.  บ้านป่าตาล 74.  บ้านป่าซาง 75.  บ้านประตูป่า 76.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 77.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 78.  บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 79.  บ้านปงแม่ลอบ 80.  บ้านน้ำย้อย 81.  บ้านทาป่าเปา 82.  บ้านทาป่าสัก 83.  บ้านทาปลาดุก 84.  บ้านต้นผึ้ง 85.  บ้านดอยแก้ว 86.  บ้านดอยคำ 87.  บ้านดอนตอง 88.  บ้านดงสารภี 89.  บ้านฉางข้าวน้อย 90.  บ้านจำบอน 91.  บ้านกองงาม 92.  ตำบลริมปิง 93.  ตำบลบ้านแป้น 94.  ชุมชนบ้านเหมืองจี้