สพป.หนองคาย เขต 1 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 2.  โพนสว่างป่าตองวิทยา 3.  โพนศิลางามวิทยา 4.  โนนสง่าหนองแวงวิทยา 5.  โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 6.  โคกคำทุ่งสว่างวิทยา 7.  โกมลวิทยาคาร 8.  เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 9.  เนินพระเนาว์วิทยา 10.  อาโอยาม่า 2 11.  อักษรอดุลวิทยา 12.  อนุบาลอรุณรังษี 13.  อนุบาลหนองคาย 14.  อนุบาลสังคม 15.  อนุบาลศรีเชียงใหม่ 16.  อนุบาลบ้านคอกช้าง 17.  อนุบาลดารณีท่าบ่อ 18.  อนุบาลดอนไผ่ 19.  หินโงมวิทยา 20.  หาดคำบอนวัฒนา 21.  หัวหาดวิทยา 22.  หนองแดงสร้างประทายพัฒนา 23.  หนองผือวิทยาคม 24.  หนองปลาปากจำปาทอง 25.  สีกายวิทยาคม 26.  สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 27.  สระใครไชยานุเคราะห์ 28.  สมสะอาดดงมุขวิทยา 29.  วัดพระธาตุบังพวน 30.  ราษฎร์สามัคคี 31.  ราษฎร์นุเคราะห์ 32.  ราชประชานุเคราะห์ 14 33.  ร่วมมิตรวิทยา 34.  มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 35.  พัฒนาคำแก้ว 36.  พร้าวใต้เจริญสุข 37.  พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 38.  ป่าสักวิทยา 39.  บ้านไร่ 40.  บ้านไทยสามัคคี 41.  บ้านโสกกล้า 42.  บ้านโพนสวรรค์ 43.  บ้านโพนพระ 44.  บ้านโพนทอง 45.  บ้านโพธิ์ตาก 46.  บ้านโนนแดง 47.  บ้านโคกแมงเงา 48.  บ้านโคกสำราญ 49.  บ้านโคกป่าฝาง 50.  บ้านโคกคอน 51.  บ้านโคกก่อง 52.  บ้านแสนสุข 53.  บ้านแก้งใหม่ 54.  บ้านเหมือดแอ่ 55.  บ้านเสียว 56.  บ้านเวียงคุก 57.  บ้านเมืองหมี 58.  บ้านเมืองบาง 59.  บ้านเป้า 60.  บ้านเบิดวิทยา 61.  บ้านเทา-นาบอน 62.  บ้านเทวีดอนขม 63.  บ้านเทพประทับ 64.  บ้านเดื่อใต้ 65.  บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 66.  บ้านเดื่อ 67.  บ้านอุ่มเย็น 68.  บ้านหัวทราย 69.  บ้านห้วยไซงัว 70.  บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 71.  บ้านหมากก่องฝายแตก 72.  บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 73.  บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 74.  บ้านหนองแวง 75.  บ้านหนองเดิ่น 76.  บ้านหนองหมื่น 77.  บ้านหนองผือ 78.  บ้านหนองบัวเงิน 79.  บ้านหนองบัววิทยา 80.  บ้านหนองบ่อ 81.  บ้านหนองนาง 82.  บ้านหนอง 83.  บ้านหงส์ทองสามขา 84.  บ้านสาวแล 85.  บ้านสังกะลีนาขาม 86.  บ้านสวยหลง 87.  บ้านสร้างพอก 88.  บ้านสมสนุกดงหนองบอน 89.  บ้านศูนย์กลาง 90.  บ้านศรีเชียงใหม่ 91.  บ้านว่าน 92.  บ้านวังยาง 93.  บ้านวังมน 94.  บ้านวังน้ำมอก 95.  บ้านม่วงน้ำไพร 96.  บ้านม่วง 97.  บ้านฟ้าประทาน 98.  บ้านพานพร้าว 99.  บ้านพร้าวเหนือ 100.  บ้านฝางวิทยา 101.  บ้านผาตั้ง 102.  บ้านป่าสัก 103.  บ้านปากโสม 104.  บ้านปากมาง 105.  บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 106.  บ้านบงวิทยา 107.  บ้านน้ำโมง 108.  บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 109.  บ้านน้ำทอน 110.  บ้านนาโพธิ์ 111.  บ้านนาโคก 112.  บ้านนาอ่างสร้างอ่าง 113.  บ้านนาบง 114.  บ้านนาน้ำพาย 115.  บ้านนาดง 116.  บ้านนาช้างน้ำ 117.  บ้านนางิ้ว 118.  บ้านนาคลอง 119.  บ้านนากอ 120.  บ้านน้อย 121.  บ้านทุ่มฝาง 122.  บ้านท่าสำราญ 123.  บ้านท่ามะเฟือง 124.  บ้านท่ากฐิน 125.  บ้านถิ่นทอนเหนือ 126.  บ้านตาดเสริม 127.  บ้านตอแก 128.  บ้านดอนขนุนพัฒนา 129.  บ้านดงเจริญ 130.  บ้านดงบัง 131.  บ้านดงนาคำ 132.  บ้านดงต้อง 133.  บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 134.  บ้านคุยนางขาว 135.  บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 136.  บ้านขุมคำ 137.  บ้านกองนาง 138.  บ้านกวดโคกสว่าง 139.  นาฮีนุเคราะห์ 140.  ธนากรสงเคราะห์ 141.  ดาวเรืองสมสะอาด 142.  ดอนก่อโนนสวรรค์ 143.  ดงเว้นดงเจริญวิทยา 144.  ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 145.  ชุมชนบ้านโพนสา 146.  ชุมชนบ้านหม้อ 147.  ชุมชนบ้านพวก 148.  ชุมชนบ้านปะโค 149.  ชุมชนบ้านถ่อน 150.  ฉันทนาวัณรถ 151.  จันทราราม 152.  คุรุศิษย์วิทยา 153.  ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 154.  ครุราษฎร์รังสรรค์