สพป.อุบลราชธานี เขต 1 : 8 ## PAGE 2

234.  ชุมชนบ้านหนองขุ่น 235.  ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 236.  ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 237.  ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 238.  กิตติญาณอุปถัมภ์