สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 : 1 ## PAGE 2

180.  จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)