สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา