สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

189.  ชุมชนบ้านสะแก 190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา