สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

171.  บ้านคูบอน 172.  บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 173.  บ้านคูขาด 174.  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 175.  บ้านขี้เหล็ก 176.  บ้านขามพิมาย 177.  บ้านขาม 178.  บ้านข่อย 179.  บ้านกอกโคกวิทยา 180.  บ้านกอกดอนพยอม 181.  บ้านกระสัง 182.  บ้านกระทุ่มเครือ 183.  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี 184.  บ้านกระทุ่ม 185.  บ้านกม.ศูนย์ 186.  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 187.  ชุมชนบ้านหายโศก 188.  ชุมชนบ้านหนองขมาร 189.  ชุมชนบ้านสะแก 190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา