สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

154.  บ้านตาโหงก 155.  บ้านตาหล่ำ 156.  บ้านตามา 157.  บ้านตะแบงสามัคคี 158.  บ้านดอนตูม 159.  บ้านดอน 160.  บ้านดงเค็ง 161.  บ้านดงยายเภา 162.  บ้านดงย่อ 163.  บ้านดงพลอง 164.  บ้านซาดหัวหนองแคน 165.  บ้านซาดศึกษา 166.  บ้านชุมแสง 167.  บ้านจิก 168.  บ้านจะหลวย 169.  บ้านงิ้ว 170.  บ้านคูบัว 171.  บ้านคูบอน 172.  บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 173.  บ้านคูขาด 174.  บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 175.  บ้านขี้เหล็ก 176.  บ้านขามพิมาย 177.  บ้านขาม 178.  บ้านข่อย 179.  บ้านกอกโคกวิทยา 180.  บ้านกอกดอนพยอม 181.  บ้านกระสัง 182.  บ้านกระทุ่มเครือ 183.  บ้านกระทุ่มจานสามัคคี 184.  บ้านกระทุ่ม 185.  บ้านกม.ศูนย์ 186.  ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 187.  ชุมชนบ้านหายโศก 188.  ชุมชนบ้านหนองขมาร 189.  ชุมชนบ้านสะแก 190.  ชุมชนบ้านนาแพง 191.  ชุมชนบ้านดอนมนต์ 192.  จุฬางกูรวิทยา