สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 90 2.  ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 3.  ไตรคาม 4.  เบญจมาศกุญชร 5.  อนุบาลโนนสุวรรณ 6.  อนุบาลโนนดินแดง 7.  อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 8.  อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 9.  อนุบาลหนองหงส์ 10.  อนุบาลหนองกี่ 11.  อนุบาลปะคำ 12.  อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 13.  วัดโนนศรีคูณ 14.  วัดเย้ยปราสาท 15.  วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 16.  วัดห้วยหิน 17.  วัดสุขสำราญ 18.  วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 19.  วัดน้ำไหล 20.  วัดก้านเหลือง 21.  วัดกัลยาณธรรมาราม 22.  วราวัฒนา 23.  มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 24.  บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 25.  บ้านไทรออ 26.  บ้านไทยเจริญ 27.  บ้านไทยสามัคคี 28.  บ้านโพธิ์ทอง 29.  บ้านโนนสูงน้อย 30.  บ้านโนนศิลา 31.  บ้านโนนพะไล 32.  บ้านโนนทอง 33.  บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 34.  บ้านโนนขี้เหล็ก 35.  บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 36.  บ้านโคกไม้แดง 37.  บ้านโคกโสนทองวิทยา 38.  บ้านโคกเฟือง 39.  บ้านโคกเขาพัฒนา 40.  บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 41.  บ้านโคกสูงคูขาด 42.  บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 43.  บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 44.  บ้านโคกสะอาด 45.  บ้านโคกสว่าง 46.  บ้านโคกสมบูรณ์ 47.  บ้านโคกลอย 48.  บ้านโคกลอย 49.  บ้านโคกยางหนองถนน 50.  บ้านโคกยางหนองตาสี 51.  บ้านโคกยาง 52.  บ้านโคกมะค่า 53.  บ้านโคกปราสาท 54.  บ้านโคกตาพรม 55.  บ้านโคกตะโก 56.  บ้านโคกงิ้ว 57.  บ้านโคกขาม 58.  บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 59.  บ้านโคกกระชาย 60.  บ้านโกรกแก้ว 61.  บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 62.  บ้านแท่นบัลลังก์ 63.  บ้านแท่นทัพไทย 64.  บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 65.  บ้านเสลาโสรง 66.  บ้านเสลา 67.  บ้านเพชรเจริญพัฒนา 68.  บ้านเทพพัฒนา 69.  บ้านเทพพยัคฆ์ 70.  บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 71.  บ้านเขว้า 72.  บ้านอุบลสามัคคี 73.  บ้านหูทำนบ 74.  บ้านหินโคน 75.  บ้านห้วยก้อม 76.  บ้านหนองไผ่ 77.  บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 78.  บ้านหนองโสน 79.  บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 80.  บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 81.  บ้านหนองโคลน 82.  บ้านหนองแวง 83.  บ้านหนองแช่ไม้ 84.  บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 85.  บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 86.  บ้านหนองเพชร 87.  บ้านหนองเต่า 88.  บ้านหนองหัวหมู 89.  บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 90.  บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 91.  บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 92.  บ้านหนองหมี 93.  บ้านหนองหญ้าวัว 94.  บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 95.  บ้านหนองละหานทราย 96.  บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 97.  บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 98.  บ้านหนองย่างหมู 99.  บ้านหนองยาง 100.  บ้านหนองยาง 101.  บ้านหนองมัน 102.  บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 103.  บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 104.  บ้านหนองพลวง 105.  บ้านหนองปรือ 106.  บ้านหนองบัวลี 107.  บ้านหนองบัว 108.  บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 109.  บ้านหนองน้ำขุ่น 110.  บ้านหนองทองลิ่ม 111.  บ้านหนองถั่วแปบ 112.  บ้านหนองถนน 113.  บ้านหนองตาเยา 114.  บ้านหนองตาดำ 115.  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 116.  บ้านหนองตะครอง 117.  บ้านหนองตะคร้อ 118.  บ้านหนองต้อ 119.  บ้านหนองงิ้ว หนองไทร 120.  บ้านหนองกี่สุขสำราญ 121.  บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 122.  บ้านหนองกวางทอง 123.  บ้านหนองกราด 124.  บ้านหนองกราด 125.  บ้านหนองกราด 126.  บ้านหนองกง 127.  บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 128.  บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 129.  บ้านหนองกก 130.  บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 131.  บ้านสุขสำราญ 132.  บ้านสี่เหลี่ยม 133.  บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 134.  บ้านสำราญ 135.  บ้านสันติสุข 136.  บ้านสะเดาหวาน 137.  บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 138.  บ้านสองพี่น้อง 139.  บ้านสวายสอ 140.  บ้านสว่างพัฒนา 141.  บ้านสระสะแก 142.  บ้านสระประดู่หนองมะค่า 143.  บ้านสระตะเคียน 144.  บ้านสระขุด 145.  บ้านสระขาม 146.  บ้านส้มป่อย 147.  บ้านสมจิต 148.  บ้านศรีม่วงแดง 149.  บ้านศรีภูมิ 150.  บ้านวังกระโดน 151.  บ้านลุงขี้หนู 152.  บ้านลำนางรอง 153.  บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 154.  บ้านราษฎร์รักแดน 155.  บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 156.  บ้านยายคำ 157.  บ้านม่วงงาม 158.  บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 159.  บ้านฝ้าย 160.  บ้านผไทรวมพล 161.  บ้านป่าไม้สหกรณ์ 162.  บ้านปากช่อง 163.  บ้านปลื้มพัฒนา 164.  บ้านปรือพวงสำราญ 165.  บ้านบุตาเวสน์ 166.  บ้านบุตาสุ่มหนองโจด 167.  บ้านบุกระสัง 168.  บ้านบุ 169.  บ้านบาระแนะ 170.  บ้านบัวตะเคียน 171.  บ้านนิคมเขต 172.  บ้านนายาวสามัคคี 173.  บ้านนาจาน 174.  บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 175.  บ้านน้อยหนองหว้า 176.  บ้านน้อยสะแกกวน 177.  บ้านทุ่งไผ่ 178.  บ้านทุ่งใหญ่ 179.  บ้านทุ่งโพธิ์ 180.  บ้านทุ่งจังหัน 181.  บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 182.  บ้านถาวร 183.  บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 184.  บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 185.  บ้านตากอง 186.  บ้านตะโก 187.  บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 188.  บ้านตะกรุมทอง 189.  บ้านตลาดแย้ 190.  บ้านดอนไม้ไฟ 191.  บ้านดอนสมบูรณ์ 192.  บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 193.  บ้านซับคะนิง 194.  บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 195.  บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 196.  บ้านคูขาดน้อย 197.  บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 198.  บ้านคลองโป่ง 199.  บ้านคลองหิน 200.  บ้านขามเสม็ดบำรุง