สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 : 5 ## PAGE 2

100.  บ้านบางขาม 101.  บ้านท่าตูม 102.  บ้านด่าน 103.  บ้านดงกระทงยาม 104.  บ้านคลองแก้มช้ำ 105.  นิคมพัฒนา 106.  ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 107.  ชุมชนวัดบ้านโง้ง 108.  ชุมชนวัดบางแตน 109.  ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 110.  ชุมชนบ้านขอนขว้าง 111.   วัดเนินสูง 112.   วัดลำดวน 113.   วัดประชาวาส 114.   บ้านแหลมหิน 115.   บ้านเนินหอม 116.   บ้านดงบัง 117.   บ่อแร่-ธารเลา 118.   ชุมชนวัดหนองจวง