สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 : 5 ## PAGE 2

56.  วัดบางเตย 57.  วัดบางคาง 58.  วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล) 59.  วัดนพคุณทอง 60.  วัดทุ่งสบก 61.  วัดทุ่งตะลุมพุก 62.  วัดท้าวอู่ทอง 63.  วัดตะเคียนทอง 64.  วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 65.  วัดดงไชยมัน 66.  วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 67.  วัดคู้ลำพัน 68.  วัดคลองเฆ่ 69.  วัดขิงกระชาย 70.  วัดกระทุ่มแพ้ว 71.  ประชุมเขตศึกษา 72.  บ้านโป่งไผ่ 73.  บ้านโป่งตะเคียน 74.  บ้านโป่งกะพ้อ 75.  บ้านโคกสว่าง 76.  บ้านโคกพนมดี 77.  บ้านโคกกระเจียว 78.  บ้านแหลมไผ่ 79.  บ้านเขานันทา 80.  บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 81.  บ้านหว้าเอน 82.  บ้านห้วยเกษียร 83.  บ้านหนองเต่า 84.  บ้านหนองหอย 85.  บ้านหนองปรือน้อย 86.  บ้านหนองชะอม 87.  บ้านหนองงูเหลือม 88.  บ้านหนองกระทุ่ม 89.  บ้านว่านบ้านด่าน 90.  บ้านวังทะลุ 91.  บ้านวังขอน 92.  บ้านย่านนางวิ่ง 93.  บ้านมาบเหียง 94.  บ้านปากคลองบางกระดาน 95.  บ้านปรือวายใหญ่ 96.  บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) 97.  บ้านประพาส 98.  บ้านบางรุ่งโรจน์ 99.  บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 100.  บ้านบางขาม 101.  บ้านท่าตูม 102.  บ้านด่าน 103.  บ้านดงกระทงยาม 104.  บ้านคลองแก้มช้ำ 105.  นิคมพัฒนา 106.  ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 107.  ชุมชนวัดบ้านโง้ง 108.  ชุมชนวัดบางแตน 109.  ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 110.  ชุมชนบ้านขอนขว้าง 111.   วัดเนินสูง 112.   วัดลำดวน 113.   วัดประชาวาส 114.   บ้านแหลมหิน 115.   บ้านเนินหอม 116.   บ้านดงบัง 117.   บ่อแร่-ธารเลา 118.   ชุมชนวัดหนองจวง