สพป.ระยอง เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  วัดไตรรัตนาราม 2.  วัดเนินเขาดิน 3.  วัดเนินยาง 4.  วัดเนินทราย 5.  วัดเขาสำรอง 6.  วัดเขาน้อย 7.  วัดเขากะโดน 8.  วัดเกาะลอย 9.  วัดหนองกันเกรา 10.  วัดสุขไพรวัน 11.  วัดสารนารถธรรมาราม 12.  วัดวังหว้า 13.  วัดพังราด 14.  วัดพลงช้างเผือก 15.  วัดป่ายุบ 16.  วัดปากน้ำพังราด 17.  วัดทุ่งควายกิน 18.  วัดถนนกะเพรา 19.  วัดชุมนุมสูง 20.  วัดชากมะกรูด 21.  วัดจำรุง 22.  วัดคลองปูน 23.  วัดคงคาวราราม 24.  วัดกองดิน 25.  บ้านแก่งหวาย 26.  บ้านเหมืองแร่ 27.  บ้านเนินสุขสำรอง 28.  บ้านเนินสมบูรณ์ 29.  บ้านเนินดินแดง 30.  บ้านเขาหินแท่น 31.  บ้านเขาตาอิ๋น 32.  บ้านเขาตลาด 33.  บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 34.  บ้านเขาช่องลม 35.  บ้านห้วยยาง 36.  บ้านห้วยทับมอญ 37.  บ้านหนองม่วง 38.  บ้านหนองคุย 39.  บ้านสามแยกน้ำเป็น 40.  บ้านสองสลึง 41.  บ้านสองพี่น้อง 42.  บ้านศรีประชา 43.  บ้านวังหิน 44.  บ้านยุบตาเหน่ง 45.  บ้านยางงาม 46.  บ้านมาบเหลาชะโอน 47.  บ้านมาบช้างนอน 48.  บ้านพลงตาเอี่ยม 49.  บ้านบึงตะกาด 50.  บ้านน้ำใส 51.  บ้านน้ำเป็น 52.  บ้านทุ่งเค็ด 53.  บ้านท่าลำบิด 54.  บ้านดอนสำราญ 55.  บ้านชุมแสง 56.  บ้านชำสมอ 57.  บ้านชำฆ้อ 58.  บ้านชงโค 59.  บ้านคลองป่าไม้ 60.  บ้านคลองบางบ่อ 61.  ชุมชนวัดตะเคียนงาม 62.  ชุมชนวัดกลางกร่ำ 63.  ชุมชนบ้านวังจันทน์ 64.   ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) 65.   วัดโพธิ์ทอง 66.   วัดหนองกะพ้อ 67.   วัดสันติวัน 68.   วัดสมอโพรง 69.   วัดมงคลวุฒาวาส 70.   วัดพลงไสว 71.   วัดบุนนาค 72.   วัดบ้านนา 73.   วัดท่ากง 74.   วัดคลองชากพง 75.   วัดกะแส 76.   บ้านเนินหย่อง 77.   บ้านเต้าปูนหาย 78.   บ้านเจริญสุข 79.   บ้านห้วงหิน 80.   บ้านหนองไทร 81.   บ้านหนองน้ำขุ่น 82.   บ้านสีระมัน 83.   บ้านยางเอน 84.   บ้านมะเดื่อ 85.   บ้านน้ำกร่อย 86.   บ้านคลองไผ่ 87.   บ้านคลองทุเรียน