สพป.สระบุรี เขต 2 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 2.  อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 3.  อนุบาลวิหารแดง 4.  อนุบาลวังม่วง 5.  อนุบาลมวกเหล็ก 6.  อนุบาลทับกวาง 7.  หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 8.  สันมะค่าบกน้อยสามัคคี 9.  วัดโพนทอง 10.  วัดโป่งมงคล 11.  วัดโป่งก้อนเส้า 12.  วัดโคกกลาง 13.  วัดโคกกรุง 14.  วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 15.  วัดเตาปูน 16.  วัดเจริญธรรม 17.  วัดเขาแก้วมุขดาราม 18.  วัดเขาลาดวนาราม 19.  วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 20.  วัดเกาะเซิงหวาย 21.  วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 22.  วัดห้วยทองหลาง 23.  วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 24.  วัดห้วยคงคาวราวาส 25.  วัดห้วยขมิ้น 26.  วัดหนองโรง 27.  วัดหนองโพธิ์ 28.  วัดหนองอ่างทอง 29.  วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 30.  วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 31.  วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 32.  วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 33.  วัดหนองผักชี 34.  วัดหนองปลิง 35.  วัดหนองปลาหมอ 36.  วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 37.  วัดหนองตาบุญ 38.  วัดหนองตะเฆ่ 39.  วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 40.  วัดหนองจอกใหญ่ 41.  วัดหนองครก 42.  วัดสุนทริกาวาส 43.  วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 44.  วัดสองคอนกลาง 45.  วัดสหกรณ์รังสรรค์ 46.  วัดสว่างอารมณ์ 47.  วัดสวนมะเดื่อสามัคคี 48.  วัดสวนทองรวมมิตร 49.  วัดสร้างบุญ 50.  วัดสมานมิตรมงคล 51.  วัดศรีสัจจาวาส 52.  วัดศรัทธาเรืองศรี 53.  วัดลำบัว 54.  วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 55.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 56.  วัดราษฎร์บำรุง 57.  วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 58.  วัดมวกเหล็กใน 59.  วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 60.  วัดป่าไผ่ 61.  วัดปากน้ำ 62.  วัดบุรีการาม 63.  วัดบึงไม้ 64.  วัดบ้านไผ่ 65.  วัดบ้านหมาก 66.  วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 67.  วัดบ้านลาด 68.  วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 69.  วัดบ้านดอน 70.  วัดบ้านดง 71.  วัดบ้านจาน 72.  วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 73.  วัดบ่อโศรก 74.  วัดนาบุญ 75.  วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 76.  วัดท่าสีโพธิ์เหนือ 77.  วัดท่ามะปราง 78.  วัดท่าคล้อ 79.  วัดถ้ำเต่า 80.  วัดตาลเดี่ยว 81.  วัดชำผักแพว 82.  วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 83.  วัดคำพราน 84.  วัดคลองใหม่ 85.  วัดคลองห้า 86.  วัดขอนหอม 87.  วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 88.  วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 89.  วัดกะเหรี่ยงคอม้า 90.  บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 91.  บ้านโป่งไทร 92.  บ้านโป่งเกตุ 93.  บ้านโป่งเก้ง 94.  บ้านโคกสะอาด 95.  บ้านเขาไม้เกวียน 96.  บ้านเขานมนาง 97.  บ้านหินซ้อน 98.  บ้านหัวถนน 99.  บ้านหลังเขา 100.  บ้านหนองโป่ง 101.  บ้านหนองเอี่ยว 102.  บ้านหนองสองห้อง 103.  บ้านหนองมะค่า 104.  บ้านหนองผักหนอก 105.  บ้านหนองผักบุ้ง 106.  บ้านหนองตอตะเคียน 107.  บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 108.  บ้านลำสมพุง 109.  บ้านลำพญากลาง 110.  บ้านราษฎร์เจริญ 111.  บ้านมณีโชติสามัคคี 112.  บ้านผังสามัคคี 113.  บ้านป่าวังกวาง 114.  บ้านบางกง 115.  บ้านท่าฤทธิ์ 116.  บ้านท่าพลู 117.  บ้านซับสนุ่น 118.  บ้านซับพริก 119.  บ้านซับปลากั้ง 120.  บ้านซับบอน 121.  บ้านซับน้อยใต้สามัคคี 122.  บ้านซับน้อยเหนือ 123.  บ้านซับดินดำ 124.  บ้านซับกระดาน 125.  บ้านช่อง 126.  บ้านคลองไทร 127.  บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 128.  บ้านคลองม่วงเหนือ 129.  นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 130.  นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 131.  ชุมชนวัดไทยงาม 132.  ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 133.  ชุมชนวัดบำรุงธรรม 134.  ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 135.  ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1