สพป.ลพบุรี เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) 2.  อนุบาลโคกเจริญ 3.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) 4.  อนุบาลสระโบสถ์ 5.  อนุบาลวัดหนองม่วง 6.  อนุบาลลำนารายณ์ 7.  อนุบาลพัฒนานิคม 8.  อนุบาลท่าหลวง 9.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 10.  วัดโพธิ์งาม 11.  วัดโคกสลุง 12.  วัดหนองนา 13.  วัดหนองตามิ่ง 14.  วัดสุนทรเทพคีรี 15.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 16.  วัดสว่างอารมณ์ 17.  วัดศิริบรรพต 18.  วัดมณีศรีโสภณ 19.  วัดดำรงบุล 20.  พรหมรังษี 21.  บ้านไร่พัฒนา 22.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ 23.  บ้านใหม่โสพิมพ์ 24.  บ้านใหม่สามัคคี 25.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 26.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 27.  บ้านโค้งรถไฟ 28.  บ้านโคกแสมสาร 29.  บ้านโคกกลาง 30.  บ้านโกรกรกฟ้า 31.  บ้านแหลมชนแดน 32.  บ้านเหวตาบัว 33.  บ้านเนินทอง 34.  บ้านเขาแหลม 35.  บ้านเขาหมูมัน 36.  บ้านเขาสมโภชน์ 37.  บ้านเขาราบ 38.  บ้านเขารวก 39.  บ้านเขายายกะตา 40.  บ้านเขาตะแคง 41.  บ้านเขาขวาง 42.  บ้านเกาะรัง 43.  บ้านหัวลำ 44.  บ้านห้วยใหญ่ 45.  บ้านห้วยเขว้า 46.  บ้านห้วยสาราม 47.  บ้านห้วยสะอาด 48.  บ้านห้วยนา 49.  บ้านห้วยดีเลิศ 50.  บ้านหนองไทร 51.  บ้านหนองไก่ห้าว 52.  บ้านหนองโพธิ์ 53.  บ้านหนองโกวิทยา 54.  บ้านหนองเสมา 55.  บ้านหนองเกตุ 56.  บ้านหนองหัวช้าง 57.  บ้านหนองมะค่า 58.  บ้านหนองปีกนก 59.  บ้านหนองปลาไหล 60.  บ้านหนองปล้อง 61.  บ้านหนองประดู่ 62.  บ้านหนองบง 63.  บ้านหนองตะแบก 64.  บ้านหนองจาน 65.  บ้านหนองขาม 66.  บ้านสันตะลุง 67.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง 68.  บ้านสวนมะเดื่อ 69.  บ้านสระเพลง 70.  บ้านศรีเมือง 71.  บ้านวังแขม 72.  บ้านวังทอง 73.  บ้านวังตาอินทร์ 74.  บ้านวังก้านเหลือง 75.  บ้านลำโป่งเพชร 76.  บ้านลำโกฎิทอง 77.  บ้านลำสนธิ 78.  บ้านลังกาประชาสรรค์ 79.  บ้านราษฎร์บำรุง 80.  บ้านยางโทน 81.  บ้านยางราก 82.  บ้านมะนาวหวาน 83.  บ้านมะกอกหวาน 84.  บ้านมหาโพธิ 85.  บ้านม่วงค่อม 86.  บ้านพุกะชัด 87.  บ้านป่าเขว้า 88.  บ้านปรางค์น้อย 89.  บ้านบัวชุม 90.  บ้านบ่อน้ำ 91.  บ้านบ่อดินสอพอง 92.  บ้านบ่อคู่ 93.  บ้านนาโสม 94.  บ้านธงชัยสามัคคี 95.  บ้านทุ่งท่าช้าง 96.  บ้านทุ่งตาแก้ว 97.  บ้านทุ่งดินแดง 98.  บ้านท่าเยี่ยม 99.  บ้านท่าหลวง 100.  บ้านท่ามะนาว 101.  บ้านท่ามะกอก 102.  บ้านท่าตะโก 103.  บ้านท่าดินดำ 104.  บ้านท่ากรวด 105.  บ้านทะเลวังวัด 106.  บ้านทะเลทอง 107.  บ้านทรัพย์เจริญ 108.  บ้านดีลัง 109.  บ้านด่านไทยล้อม 110.  บ้านด่านจันทร์ 111.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์) 112.  บ้านดงน้อย 113.  บ้านดงดินแดง 114.  บ้านซับไทร 115.  บ้านซับโศก 116.  บ้านซับเค้าแมว 117.  บ้านซับหินขวาง 118.  บ้านซับผาสุก 119.  บ้านซับจำปา 120.  บ้านซับงูเหลือม 121.  บ้านชอนสมบูรณ์ 122.  บ้านคลองสาริกา 123.  บ้านคลองกลุ่ม 124.  บ้านคลอง 125.  บ้านกุดตาเพชร 126.  นิคมลำนารายณ์ 127.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 128.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง 129.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย 130.  ซอย 19 สาย 2 ขวา 131.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย 132.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย 133.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย 134.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 135.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 136.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 137.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล 138.  ช่องสาริกา