สพป.อ่างทอง : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) 2.  อนุบาลโพธิ์ทอง 3.  อนุบาลแสวงหา 4.  อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) 5.  อนุบาลวัดอ่างทอง 6.  อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) 7.  อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) 8.  อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) 9.  อนุบาลบ้านลำสนุ่น 10.  วัดไผ่วง 11.  วัดไผ่ล้อม 12.  วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์) 13.  วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ) 14.  วัดไตรรัตนาราม 15.  วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4) 16.  วัดใหม่ทางข้าม 17.  วัดโพธิ์เอน 18.  วัดโพธิ์เกรียบ 19.  วัดโพธิ์ศรี(ประชารังสรรค์) 20.  วัดโพธิ์ราษฎร์ 21.  วัดโพธิ์ทอง 22.  วัดโพธิ์ (คำคุ้มอรุณราษฎร์บำรุง) 23.  วัดโพธิวงษ์ 24.  วัดโพทูล 25.  วัดโบสถ์(อ.ไชโย) 26.  วัดโบสถ์(อ.โพธิ์ทอง) 27.  วัดโบสถ์(อ.เมือง) 28.  วัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) 29.  วัดโคศุภราช 30.  วัดโคกพุทรา 31.  วัดแปดแก้ว(สพันธ์พุ่มระชัฏกุล) 32.  วัดแก้วกระจ่าง 33.  วัดเอกราช 34.  วัดเยื้องคงคาราม 35.  วัดเซิงหวาย 36.  วัดเจ้าบุญเกิด 37.  วัดเกษทอง 38.  วัดอรัญญิกาวาส 39.  วัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 40.  วัดหัวสะแกตก 41.  วัดหัวตะพาน(ประชาบำรุง) 42.  วัดห้วยโรง( สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์160) 43.  วัดห้วยคันแหลน 44.  วัดหลักแก้ว 45.  วัดหลวง 46.  วัดหมื่นเกลา 47.  วัดหนองยาง 48.  วัดหนองกร่าง 49.  วัดสุวรรณราชหงษ์ 50.  วัดสี่ร้อย (ราษฎร์สามัคคีบำรุง) 51.  วัดสีบัวทอง 52.  วัดสิทธาราม 53.  วัดสามโก้ 54.  วัดสามประชุม(วันครู2504) 55.  วัดสามขาว 56.  วัดสว่าง 57.  วัดสนธิธรรม 58.  วัดศาลาดิน 59.  วัดศรีมหาโพธิ์ 60.  วัดศรีกุญชร 61.  วัดวันอุทิศ 62.  วัดวังน้ำเย็น 63.  วัดวงษ์ภาศน์ 64.  วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) 65.  วัดลานช้าง 66.  วัดลาดเป็ด(ราษฎร์บำรุง) 67.  วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา) 68.  วัดลั่นทม 69.  วัดละมุด 70.  วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร) 71.  วัดราชสกุณา(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 72.  วัดราชปักษี 73.  วัดรางฉนวน 74.  วัดรัตนาราม 75.  วัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) 76.  วัดยางทอง 77.  วัดยางช้าย 78.  วัดยาง 79.  วัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) 80.  วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) 81.  วัดมหานาม 82.  วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์) 83.  วัดม่วงคัน 84.  วัดมงคลธรรมนิมิต 85.  วัดพิจารณ์โสภณ 86.  วัดป่ามุนี 87.  วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 ) 88.  วัดบุญเกิด 89.  วัดบุญศิริวิทยาราม 90.  วัดบ้านแก 91.  วัดบ้านเพชร 92.  วัดบ้านอิฐ 93.  วัดบ้านสร้าง 94.  วัดบ้านพราน 95.  วัดบ้านป่า 96.  วัดบางจักร(แพสิริประชาสรรค์) 97.  วัดน้ำอาบ 98.  วัดนางเล่ว 99.  วัดนางชำ (ประชารัฐรังสฤษฏ์) 100.  วัดน้อย(วิบูลประชาสรรค์) 101.  วัดทำนบ 102.  วัดท่าโขลง 103.  วัดท่าอิฐ 104.  วัดท่าสามัคคี(สามัคคีประชาสรรค์) 105.  วัดท่าตลาด 106.  วัดท่าชุมนุม 107.  วัดทางพระ 108.  วัดท่า 109.  วัดทองเลื่อน 110.  วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) 111.  วัดถนน 112.  วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ) 113.  วัดตลาดใหม่(อินทประชาสรรค์) 114.  วัดต้นทอง 115.  วัดชัยสิทธาราม 116.  วัดจำปาหล่อ 117.  วัดจันทร์มณี 118.  วัดจันทร์นิรมิตร 119.  วัดจันทราราม 120.  วัดงิ้วราย 121.  วัดคำหยาด 122.  วัดคลองสำโรง 123.  วัดคลองพูล(บุญส่งอนุสรณ์) 124.  วัดขุมทอง 125.  วัดข่อย 126.  วัดกำแพง 127.  พวงทองอุปถัมภ์ 128.  ประสิทธิวิทยาฯ 129.  บ้านไผ่หมูขวิด(พงษ์ผลประสาทวิทยา) 130.  บ้านห้วยคล้า 131.  บ้านหนองเสือ 132.  บ้านหนองถ้ำ 133.  บ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) 134.  บ้านน้ำผึ้ง 135.  บ้านดอนตาวง 136.  บ้านดอนกร่าง (ฉากราษฎร์บำรุง) 137.  บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) 138.  ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) 139.  ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 140.  ชุมชนวัดริ้วหว้า 141.  ชุมชนวัดพายทอง 142.  ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) 143.  ชุมชนวัดน้ำพุ(น้ำพุพิทยาคาร) 144.  กระทุ่มราย