สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 : 5 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 2.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) 3.  โคกตาพรหม 4.  เชียงรากน้อย 5.  เจ้าฟ้าสร้าง 6.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ 7.  หงสประภาสประสิทธิ์ 8.  สินสังวาลย์อุทิศ 9.  สามัคคีวิทยา 10.  สัตตปทุมบำรุง 11.  สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) 12.  ศรีบางไทร 13.  วิทยานนท์ 14.  วัดไม้ตราสมาชิการาม 15.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) 16.  วัดไผ่ล้อม 17.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) 18.  วัดไทรน้อย 19.  วัดไชยภูมิ 20.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) 21.  วัดใหม่ต้านทาน 22.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) 23.  วัดโสภณเจติการาม 24.  วัดโพธิ์แตงใต้ 25.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) 26.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) 27.  วัดโพธิ์ 28.  วัดโพธิ์ 29.  วัดโบสถ์สมพรชัย 30.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) 31.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) 32.  วัดโบสถ์ 33.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา) 34.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) 35.  วัดแจ้ง 36.  วัดแก้วสุวรรณ 37.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) 38.  วัดเศวตศิลาราม 39.  วัดเปรมปรีชา 40.  วัดเทพมงคล 41.  วัดเชิงเลน 42.  วัดเชิงท่า 43.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ 44.  วัดเจ้าเจ็ดใน 45.  วัดอู่ตะเภา 46.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) 47.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) 48.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) 49.  วัดอนุกุญชราราม 50.  วัดหัวเวียง 51.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) 52.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) 53.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) 54.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 55.  วัดสุนทราราม 56.  วัดสุทธิรุจิราราม 57.  วัดสุทธาวาส 58.  วัดสุคนธาราม 59.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) 60.  วัดสามเรือน 61.  วัดสามเพลง 62.  วัดสามตุ่ม 63.  วัดสนามไชย 64.  วัดสง่างาม 65.  วัดศิริสุขาราม 66.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) 67.  วัดวังชะโด 68.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) 69.  วัดลาดระโหง 70.  วัดลาดประทุมคงคาราม 71.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 72.  วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) 73.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 74.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) 75.  วัดฤกษ์บุญมี 76.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 77.  วัดราษฎร์ปุณณาราม 78.  วัดราษฎร์บำรุง 79.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) 80.  วัดรางจระเข้ 81.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) 82.  วัดยม 83.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) 84.  วัดมฤคทายวัน 85.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) 86.  วัดปิ่นแก้ว 87.  วัดปราสาททอง 88.  วัดประดู่โลกเชษฐ์ 89.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) 90.  วัดบุญกันนาวาส 91.  วัดบ้านแพน 92.  วัดบ้านแค 93.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) 94.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) 95.  วัดบ้านสร้าง 96.  วัดบ้านกลิ้ง 97.  วัดบางเคียน 98.  วัดบางบาล 99.  วัดบางซ้ายใน 100.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) 101.  วัดบันไดช้าง 102.  วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) 103.  วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) 104.  วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) 105.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) 106.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) 107.  วัดธรรมนาวา 108.  วัดทำใหม่ 109.  วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ 110.  วัดท่าดินแดง 111.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) 112.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) 113.  วัดทางยาว 114.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) 115.  วัดตาลานเหนือ 116.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 117.  วัดตลาด (อุดมวิทยา) 118.  วัดตรีพาราสีมาเขต 119.  วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) 120.  วัดดอนพัฒนาราม 121.  วัดชุมพลนิกายาราม 122.  วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 123.  วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) 124.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) 125.  วัดจรเข้ไล่ 126.  วัดคู้สลอด 127.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) 128.  วัดขวิด 129.  วัดขนอนบ้านกรด 130.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) 131.  วัดกลาง 132.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) 133.  วัดกระแชง 134.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 135.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) 136.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ 137.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ 138.  ราษฎร์บํารุง 139.  ราษฎร์นิรมิตร 140.  รอซีดี 141.  มาลาอีสงเคราะห์ 142.  ปราสาททองวิทยา 143.  ประสิทธิ์วิทยา 144.  ประชากรรังสฤษฏ์ 145.  บ้านแถววิทยาคาร 146.  บ้านเชียงรากน้อย 147.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) 148.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) 149.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) 150.  บางไทร 151.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก 152.  ชุมชนวัดกำแพง 153.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) 154.  จุฬาราษฎร์วิทยา 155.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) 156.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) 157.  คอตัน 158.  คชเวกวิทยา