สพป.สมุทรปราการ เขต 2 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 71 (ก่อสร้างคลองด่าน) 2.  โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 3.  เทวะคลองตรง 4.  เตรียมปริญญานุสรณ์ 5.  เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 6.  อนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 7.  อนุบาลชุมชนบางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 8.  หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 9.  สุเหร่าบ้านไร่ 10.  สุเหร่าบางปลา 11.  สุเหร่าบางกะสี 12.  สุเหร่าคลองใหม่ 13.  วัดโคธาราม 14.  วัดเสาธงนอก 15.  วัดเสาธงกลาง 16.  วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 17.  วัดเกาะแก้ว 18.  วัดหัวคู้ 19.  วัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 20.  วัดสุคันธาวาส 21.  วัดสีล้ง 22.  วัดสว่างอารมณ์ 23.  วัดสลุด 24.  วัดสร่างโศก 25.  วัดศรีวารีน้อย 26.  วัดลาดหวาย 27.  วัดราษฎร์บูรณะ 28.  วัดราษฎร์นิยมธรรม 29.  วัดมงคลโคธาวาส 30.  วัดมงคลนิมิตร 31.  วัดปานประสิทธาราม 32.  วัดบางโฉลงใน 33.  วัดบางโฉลงนอก 34.  วัดบางเพรียง 35.  วัดบางพลีใหญ่ใน 36.  วัดบางพลีใหญ่กลาง 37.  วัดบางพลีน้อย 38.  วัดบางบ่อ 39.  วัดบางนางเพ็ง 40.  วัดบัวโรย 41.  วัดนิยมยาตรา 42.  วัดนาคราช 43.  วัดจรเข้ใหญ่ 44.  วัดคอลาด 45.  วัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) 46.  วัดกาหลง 47.  ละมูลรอดศิริ 48.  รัตนโกสินทร์ ๙ 49.  พรหมพิกุลทอง 50.  ปากคลองมอญ 51.  ปากคลองชวดใหญ่ 52.  บ้านท้องคุ้ง 53.  ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 54.  ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 55.  ตลาดปากคลองเจ้า 56.  ตลาดบางพลีน้อย 57.  ตลาดคลองสวน 58.  ชุมชนวัดบ้านระกาศ 59.  คลองเจริญราษฎร์ 60.  คลองหลุมลึก 61.  คลองสะบัดจาก 62.  คลองลาดกระบัง 63.  คลองพระยานาคราช 64.  คลองปลัดเปรียง 65.  คลองบ้านระกาศ 66.  คลองบางแก้ว 67.  คลองบางกะอี่ 68.  คลองบางกะสี 69.  คลองบางกระบือ 70.  คลองกันยา 71.  คลองกระแชงเตย