สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 16930 ค่าร้อยละ
ผอม 1220 7.21
เตี้ย 548 3.24
เริ่มอ้วน+อ้วน 1238 7.31
ผอม+เตี้ย 400 2.36
อ้วน+เตี้ย 301 1.78
ไม่มีภาวะ 13223 78.10
721 324 731 236 178 7810 จำนวนโรงเรียน 165