สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 15559 ค่าร้อยละ
ผอม 1206 7.75
เตี้ย 668 4.29
เริ่มอ้วน+อ้วน 1322 8.50
ผอม+เตี้ย 375 2.41
อ้วน+เตี้ย 422 2.71
ไม่มีภาวะ 11566 74.34
775 429 850 241 271 7434 จำนวนโรงเรียน 165