สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 17358 ค่าร้อยละ
ผอม 1878 10.82
เตี้ย 998 5.75
เริ่มอ้วน+อ้วน 1181 6.80
ผอม+เตี้ย 550 3.17
อ้วน+เตี้ย 467 2.69
ไม่มีภาวะ 12284 70.77
1082 575 680 317 269 7077 จำนวนโรงเรียน 165