สพป.นราธิวาส เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 17546 ค่าร้อยละ
ผอม 1638 9.34
เตี้ย 1776 10.12
เริ่มอ้วน+อ้วน 754 4.30
ผอม+เตี้ย 816 4.65
อ้วน+เตี้ย 462 2.63
ไม่มีภาวะ 12100 68.96
934 1012 430 465 263 6896 จำนวนโรงเรียน 75