สพป.นราธิวาส เขต 3 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 17857 ค่าร้อยละ
ผอม 2485 13.92
เตี้ย 2248 12.59
เริ่มอ้วน+อ้วน 579 3.24
ผอม+เตี้ย 1191 6.67
อ้วน+เตี้ย 701 3.93
ไม่มีภาวะ 10653 59.66
1392 1259 324 667 393 5966 จำนวนโรงเรียน 75