สพป.นนทบุรี เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22200 ค่าร้อยละ
ผอม 1283 5.78
เตี้ย 1088 4.90
เริ่มอ้วน+อ้วน 2320 10.45
ผอม+เตี้ย 695 3.13
อ้วน+เตี้ย 1087 4.90
ไม่มีภาวะ 15727 70.84
578 490 1045 313 490 7084 จำนวนโรงเรียน 63