สพป.นนทบุรี เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 15541 ค่าร้อยละ
ผอม 361 2.32
เตี้ย 186 1.20
เริ่มอ้วน+อ้วน 701 4.51
ผอม+เตี้ย 109 0.70
อ้วน+เตี้ย 126 0.81
ไม่มีภาวะ 14058 90.46
232 120 451 070 081 9046 จำนวนโรงเรียน 32