สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : PART # 30 3 2020

จำนวนนักเรียน 18025 ค่าร้อยละ
ผอม 948 5.26
เตี้ย 645 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน 2265 12.57
ผอม+เตี้ย 388 2.15
อ้วน+เตี้ย 945 5.24
ไม่มีภาวะ 12834 71.20
526 358 1257 215 524 7120 จำนวนโรงเรียน 162