สพป.นครสวรรค์ เขต 1 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 18999 ค่าร้อยละ
ผอม 1180 6.21
เตี้ย 1046 5.51
เริ่มอ้วน+อ้วน 1953 10.28
ผอม+เตี้ย 343 1.81
อ้วน+เตี้ย 503 2.65
ไม่มีภาวะ 13974 73.55
621 551 1028 181 265 7355 จำนวนโรงเรียน 162