สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 22155 ค่าร้อยละ
ผอม 1155 5.21
เตี้ย 818 3.69
เริ่มอ้วน+อ้วน 2097 9.47
ผอม+เตี้ย 533 2.41
อ้วน+เตี้ย 898 4.05
ไม่มีภาวะ 16654 75.17
521 369 947 241 405 7517 จำนวนโรงเรียน 133