สพป.กาญจนบุรี เขต 4 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 12465 ค่าร้อยละ
ผอม 557 4.47
เตี้ย 333 2.67
เริ่มอ้วน+อ้วน 882 7.08
ผอม+เตี้ย 161 1.29
อ้วน+เตี้ย 122 0.98
ไม่มีภาวะ 10410 83.51
447 267 708 129 098 8351 จำนวนโรงเรียน 81