สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 26445 ค่าร้อยละ
ผอม 1355 5.12
เตี้ย 839 3.17
เริ่มอ้วน+อ้วน 1950 7.37
ผอม+เตี้ย 460 1.74
อ้วน+เตี้ย 497 1.88
ไม่มีภาวะ 21344 80.71
512 317 737 174 188 8071 จำนวนโรงเรียน 230