สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 32216 ค่าร้อยละ
ผอม 2370 7.36
เตี้ย 1936 6.01
เริ่มอ้วน+อ้วน 3316 10.29
ผอม+เตี้ย 1115 3.46
อ้วน+เตี้ย 1361 4.22
ไม่มีภาวะ 22118 68.66
736 601 1029 346 422 6866 จำนวนโรงเรียน 189