สพป.นครราชสีมา เขต 6 : PART # 10 6 2019

จำนวนนักเรียน 16820 ค่าร้อยละ
ผอม 1152 6.85
เตี้ย 547 3.25
เริ่มอ้วน+อ้วน 1702 10.12
ผอม+เตี้ย 240 1.43
อ้วน+เตี้ย 212 1.26
ไม่มีภาวะ 12967 77.09
685 325 1012 143 126 7709 จำนวนโรงเรียน 181