สพป.นครราชสีมา เขต 5 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 24272 ค่าร้อยละ
ผอม 1606 6.62
เตี้ย 746 3.07
เริ่มอ้วน+อ้วน 3005 12.38
ผอม+เตี้ย 288 1.19
อ้วน+เตี้ย 348 1.43
ไม่มีภาวะ 18279 75.31
662 307 1238 119 143 7531 จำนวนโรงเรียน 213