สพป.นครราชสีมา เขต 5 : PART # 30 3 2019

จำนวนนักเรียน 23665 ค่าร้อยละ
ผอม 1644 6.95
เตี้ย 870 3.68
เริ่มอ้วน+อ้วน 2663 11.25
ผอม+เตี้ย 371 1.57
อ้วน+เตี้ย 514 2.17
ไม่มีภาวะ 17603 74.38
695 368 1125 157 217 7438 จำนวนโรงเรียน 213