สพป.นครราชสีมา เขต 5 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 24581 ค่าร้อยละ
ผอม 1877 7.64
เตี้ย 1113 4.53
เริ่มอ้วน+อ้วน 2573 10.47
ผอม+เตี้ย 592 2.41
อ้วน+เตี้ย 607 2.47
ไม่มีภาวะ 17819 72.49
764 453 1047 241 247 7249 จำนวนโรงเรียน 213