สพป.นครราชสีมา เขต 4 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 26543 ค่าร้อยละ
ผอม 1652 6.22
เตี้ย 1253 4.72
เริ่มอ้วน+อ้วน 2231 8.41
ผอม+เตี้ย 753 2.84
อ้วน+เตี้ย 1013 3.82
ไม่มีภาวะ 19641 74.00
622 472 841 284 382 7400 จำนวนโรงเรียน 179