สพป.นครราชสีมา เขต 4 : PART # 10 6 2018

จำนวนนักเรียน 27313 ค่าร้อยละ
ผอม 2101 7.69
เตี้ย 1640 6.00
เริ่มอ้วน+อ้วน 2134 7.81
ผอม+เตี้ย 943 3.45
อ้วน+เตี้ย 986 3.61
ไม่มีภาวะ 19509 71.43
769 600 781 345 361 7143 จำนวนโรงเรียน 179