สพป.นครราชสีมา เขต 3 : PART # 10 11 2019

จำนวนนักเรียน 24976 ค่าร้อยละ
ผอม 1566 6.27
เตี้ย 996 3.99
เริ่มอ้วน+อ้วน 2702 10.82
ผอม+เตี้ย 439 1.76
อ้วน+เตี้ย 518 2.07
ไม่มีภาวะ 18755 75.09
627 399 1082 176 207 7509 จำนวนโรงเรียน 183